Anlita proffs och lyft stjärnorna

Ingen är gladare än jag över att jag hade fel i min senaste krönika i Rum.

Denna, som handlade om Arkdes framtid, avslutades med orden ”politiskt intresse för och kunskap om design och dess potential tycks i dag obefintlig”. Några dagar efter att den gått till tryck rasslade det till i de politiska korridorerna, inte hos Kultur- men väl hos Näringsdepartementet som hittat 28 miljoner till att ”marknadsföra svensk design internationellt”. Det ju låter lovvärt och välbehövligt för att upprätthålla, eller kanske snarare återupprätta, bilden av Sverige som ”en designnation” – ett begrepp som flitigt används av diverse olika branschorgan och statliga marknadsföringsinstanser. Logiskt att satsningen sker nu, dels då den senaste export­strategin som antogs hösten 2015 nu börjar ge utdelning, dels med tanke på att kreditvärderingsföretaget Moodys nyligen meddelade att vårt land ekonomiskt går som tåget med de bästa tillväxtutsikterna. Detta tack vare att våra konkurrenskraftiga exportbolag har både bredd och spets.

Pengarna liksom helhetsansvaret hamnar hos Visit Sweden, ett kommunikationsföretag som marknadsför varumärket Sverige, svenska destina­tioner och upplevelser (!) internationellt. Det ägs till lika delar av staten via Närings­departementet och den svenska besöksnäringen via Svensk Turism AB. Till sin hjälp i det aktuella uppdraget tar de organisationerna Association of Swedish Fashion Brands, Svensk Form, Sveriges Arkitekter samt Trä- och möbelföretagen.

Ambitionen med satsningen sägs vara lika mycket export- som turismfrämjande, det vill säga allmänt tillväxtskapande och det är ju bara hoppas att resultatet, när vi väl får se det, bidde mer än en tumme. Sköter Visit Sweden & Co korten rätt kanske förebilden Danmarks siffror kan uppnås – där går hela 20 procent av hela arkitekturomsättningen i export. Här hemma har tidigare samarbeten mellan många aktörer inom designbranschen tenderat att bli särdeles otydliga på grund av för många och för orutinerade kockar. Två råd vill jag därför i all välmening ge: Satsa på proffs – kom ihåg vad ovanligt lyckad och tydlig den senaste gemensamma satsningen på möbelmässan i Milano blev tack vare Tengboms. Och tänk på genomslaget för Zlatan-/Volvo-­filmerna som kommunikationsessen på Forsman & Boden­fors står bakom. Och på tal om fotbollskunga­legenden, eller hur han nu vill bli titulerad – lyft stjärnorna! Kreativa spetsvarumärken som Front, Acne, Veryday, Monica Förster, Ann-Sofi Back, Tham & Videgård, Bea Szenfeld, Färg & Blanche, Märta Mattsson (jo, konsthantverket MÅSTE med), Marge, Pia Wallén, Kjellander + Sjöberg, Claesson Koivisto Rune och några till. Detta för att övertyga både mig och omvärlden om att Sverige förtjänar att kallas ”designnation”.

Text: Susanne Helgeson
Annonser