« tillbaka

Arkitektonisk gåva

Text: Caroline Olsson

Arkitektur kan vara en gåva. Simon Hjermind Jensens projekt är, enligt honom själv, just det. Han och hans företag har utan medgivande från markägare och myndigheter placerat ut sin Fire Shelter:01.

Det är ett offentligt rum, dit alla har tillgång. Du är välkommen in för att värma dig och samtidigt även träffa nya människor. Det är vad han menar med gåva.

Placeringen av Fire Shelter är en hyllning till platsen Sydhavstippen utanför Köpenhamn. På detta sätt belyser han området och lyfter upp platsen. Projektet är reversibelt och när det plockas ner kommer det inte att lämna några permanenta spår. Sydhavnstippen ligger cirka 20 minuters cykelväg från stadens centrum. Mellan 1945 och 1973 användes platsen för att dumpa byggnadsmaterial från olika byggprojekt i staden. Natur och djurliv har sedan dess tagit över, men på sina ställen ser man spår av gammalt byggnadsmaterial. Paviljongen har hämtat inspiration från diverse nomadfolks temporära byggnader. 

Strukturen är uppbyggd av plywood och polycarbonat. Interiört domineras rummet av den centrala eldstaden och längs väggarna finns väggfasta bänkar. Bänkarna är fyllda med byggnadsmaterial från platsen, och det är denna tyngd som förankrar paviljongen. Den är nästan fem meter hög och har två entréer samt ett hål i taket för att röken ska hitta sin väg ut. Toppen består av vit transparent polycarbonat vilket ger dagsljus åt interiören på dagtid och sprider ljus exteriört under den mörka delen av dygnet. I det öde lanskapet, omgivet av vatten, påminner paviljongen om en liten fyr.

Fire Shelter kan ses som en del av Sydhavstippens utveckling. Under de senaste åren har köpenhamnarna börjat använda området för rekreation. Just nu finns det en plats där man kan gå in för att vila och värma sig. Förhoppningsvis kommer den att stå kvar länge.

Annonser:
Annonser