« tillbaka

Arkitektskolans nya ramverk

Text: Johan Kellman Larsson

Lund växer så att det knakar. Staden blir också allt viktigare som en av mittpunkterna för forskning i Öresundsregionen.

Lunds universitet rankas – med sina 47 000 studenter – som ett av de 100 bästa i världen och som ett av Nordens främsta forskningsuniversitet. När Helsingborgsbaserade Jais Arkitekter fick i uppdrag att modernisera och bygga till arkitektskolan i Lund var detta en del i arbetet med att utveckla Lund som universitetsstad. Efter 50 år var Arkitekthuset slitet och det behövdes ett nytänkande för att skapa en skola för framtidens behov. Arbetet inleddes 2008 och projektet gick dels ut på att bygga ett tillägg till utställningshallen samt göra ett antal mindre ingrepp i det befintliga husets struktur. Syftet har främst varit att, som arkitekterna beskriver det, ”utveckla A-huset som mötesplats och utställningslokal”. Ett huvudgrepp för att åstadkomma detta har varit att koncentrera verksamhetens gemensamma funktioner – bibliotek, datorsalar och ateljéer till husets mitt och bottenvåning.

– En stor del av arbetet har även handlat om att uppgradera huset tekniskt för att bland annat få energisnåla och välfungerande ventilationssystem. En utmanande uppgift då arkitektskolan i likhet med många äldre hus inte är dimensionerat för dagens mera voluminösa system, meddelar kontoret.

Under arbetets gång fick Jais Arkitekter hela tiden påminna sig om att alla ingrepp skulle göras med ett större mål i siktet.

– Vi vill, i likhet med ursprungsarkitekten Klas Anshelm, se huset som en ram kring allt som händer i det och har strävat efter lugn och återhållsamhet i våra tillägg. Tanken är att det inte är huset som ska framträda utan studenternas skaparlust.

Annonser:
Annonser