« tillbaka

Atrium Ljungberg HK

KONCEPT

1. Hur fick ni uppdraget?
– Vi blev kontaktade direkt av Atrium Ljungberg.

 

2. Vad fanns på uppdragsgivarens önskelista?
– De ville ha ett kontor med en varm social känsla, som en lobby på ett hotell. Kunden arbetar aktivitetsbaserat och ett av de stora målen var att attrahera medarbetarna till att sitta och arbeta på kontoret, och inte sticka iväg ut till andra miljöer. Vi skulle ta fram de miljöer som medarbetarna söker även de dagar när de inte känner för att sitta på ett kontor och jobba. Då kunden själv är framstående inom fastighetsbranschen och därmed arbetar med uthyrning av kontorslokaler var det även viktigt att ligga i framkant, att kontoret även skulle agera inspirerande showroom för Atrium Ljungbergs hyresgäster. Någonstans under alla möten nämndes även från Atrium Ljungbergs sida att de önskade sig ett ”Award winning office”.

 

3. Hur har ni samarbetat med uppdragsgivaren? 

– Det har varit ett tätt samarbete, där vi som i alla våra projekt börjar med research och analys av kundens varumärke samt deras målbild. Vi studerar målgrupp och hur vi på bästa sätt når denna i respektive projekt. Efter det arbetar vi fram värdeord som definieras till kärnvärden som vi är överens om med våra kunder. Dessa kärnvärden är sedan grundpelare under hela projektet i alla val vi gör från ytskikt och övergripande känsla till minsta inredningsprodukt. 

4. Vilken var den största utmaningen med projektet?

– Största utmaningen var volymen på lokalen, att bygga en varm gemytlig miljö som inte skulle kännas tom när det är få personer på kontoret och inte kännas stressig och tight när kontoret är fullsatt. En annan utmaning var att skapa en kontorsmiljö som inte skulle utstråla kontor. Tillsammans ville vi utmana konventionen. Ytterligare en utmaning var att bemöta alla krav på ljud med den typ av unika glaspartier vi använt oss av.

 

5. Vad blev ni allra nöjdast med?

– Mest nöjd är vi över helhetstämningen. Ljus, ljud och kulörer, det är trivsamt att vistas här. Vi känner oss även väldigt nöjda med alla variationer i miljön. Det finns nog ingen typ av arbetsmiljö som du inte hittar inom dessa väggar, vilket är en väldigt viktig punkt för ett samtida aktivitetsbaserat kontor. Det måste finnas variation i arbetsmiljön, där du har tillgång till tysta rum om det är vad dagens arbetsuppgifter kräver samt mer avslappnade öppna miljöer som är trevligt om dagen tillåter det. Det är ett kontor med väldigt många möjligheter. Vi gillar även den sociala stämning som den aktiva cafédelen bidrar till direkt när du kliver in genom entrén, vilken även är en naturlig samlingpunkt för kollegor under dagen. Andra fina detaljer är de olika skuggbildningarna som målas upp runt om i kontoret i och med den stora mängd ljus som strilar in genom alla olika typer av glaspartier, bland annat den gamla klassikern glasbetong som var kul att få damma av. Att sen kontoret blev nominerat till Guldstolen gör oss alla såklart nöjda!

Annonser:
Annonser