« tillbaka

Att få leva sitt liv

Text: Matilda Stannow

Kan sommarkollo vara ett koncept för äldre? Marge står för ritningarna för det nya äldreboendet Trädgårdarna där närheten till grönska har stått i fokus.

Strax väster om Örebro är uppförandet av den första etappen av äldreboendet Trädgårdarna i sitt slutskede, inflyttningen sker i juni i år. När man kliver in i planritningen förs tanken till ett välkomnande sommarkollo. Denna gång är det de äldre, inte barnen, som ska få nya vänner – som de ännu inte känner. En egen värld med rum för umgänge, rehabilitering, mat, vila både ute och inne. Det ser lovande ut, både i skala, struktur och arkitektur.

I kommunens program ingick att tänka visionärt kring vård- och omsorgsboende, gärna innovativt, ledsagad av kommunens värdegrund, som menar att alla ska kunna leva sitt liv som de vill, utifrån sin bakgrund, nutid och framtid. Marge Arkitekter, som genom sin tävlingsvinst nu utformat dessa ”framtidens bostäder för äldre”, har tagit fasta på forskning som visar att närheten till grönska ökar vår förmåga till återhämtning och rehabilitering, minskar stress och ger oss känslan av välmående.

Verksamheten ryms i en samlande rektangulär plan med atriumgårdar i olika storlekar. Taket har brutits upp i flera sadeltak som varierar i skala. Den gröna exteriören ger byggnaden en identitetsstark utsida medan innergårdarna har mjukare, trärena fasader, där gårdarnas grönska ska ledas in till avdelningarna genom stora glaspartier.

Den dagliga kontakten med andra människor minskar ofta när vi blir gamla och sjuka, så förutom att ha tillgång till trädgårdar och natur, har man arbeta med att ”ta in samhället i huset” – aktivera det genom att låta boende, besökare, personal, varuleveranser och andra dagliga funktioner mötas i det gemensamma entrérummet. Men det är också viktigt att tillgodose behovet av att kunna vara för sig själv.

– För demenssjuka, som ofta har ett stort rörelsebehov, kan det vara lugnande att kunna vandra. Möjligheten till självständiga promenader är viktig, därför är planen utformad så att det bildas slingor runt i huset och utomhus via gårdarna. Det är lätt att ta sig fram utan återvändsgränder och den som vill kan slå sig ner och vila i fönstrens låga nischer, berättar Linda Björn på Marge.

Att utforma ödmjuka miljöer för äldre är inte nytt för Marge, jag har bland 
annat besökt Norra Vram i Skåne. Nu finns det snart ett boende även i Örebro 
– inlevelsefullt och inkännande.

Kategori: Vård- och omsorgsboende Projekt: Trädgårdarna Adress: Örebro Arkitekt: Marge Arkitekter Landskap: Land Arkitektur Beställare: Örebro Kommun Färdigställt: 2016
Annonser:
Annonser