« tillbaka

Biologisk betong

Text: Kerstin Parker
Foto: Escofet

Länge har mossa varit ett gissel för byggnader och trädgårdar, speciellt i Medelhavsländer med fuktigt klimat. Nu kan den istället bli en tillgång i en modern design som både är miljövänlig och estetisk.

Det är en grupp forskare vid det polytekniska universitetet i Barcelona (UPC) som har utvecklat den biologiska betong som de nu håller på att få patent för. Det är en helt ny typ av betong som tillvaratar regnvatten för att skapa levande väggar av mossa, lava och andra mikroorganismer.

De bilder som än så länge är tillgängliga är fotomontage över till exempel ett kulturellt luftfartscenter i El Prat de Llobregat i Barcelona. Kontrasten är verkligen slående mellan den strama och avskalade arkitekturen och den naturliga vegetationen, i synnerhet då betongen redan från början bryter av mot den sneda entrén i glas.

Den biologiska betongen har en komplicerad ytstruktur av tre lager. Det första är ett vattentätt membran som skyddar de inre beståndsdelarna från vatten medan det andra lagret gör precis tvärtom – det samlar upp och bevarar regnvatten. Det unika är också den tillverkade delen av betongen som innehåller magnesiumfosfatcement med ett något surare PH-värde vilket gör att mossor, lavar, mikroalger och svamp kan trivas. Betongen absorberar dessutom koldioxid från atmosfären och fungerar som ett isolerande material och värmeregulator.

Sammanfattningsvis går det att konstatera att den spanska forskningsgruppen har lyckats ta fram ett miljövänligt system där man tillvaratar det som många tidigare har sett som ett ogräs och istället skapar en ny och spännande design för fasader i den moderna storstadsmiljön.

Annonser:
Annonser