« tillbaka

Boxen

JOHAN DEHLIN & JOHANNES BRATTGÅRD

Hur fick ni uppdraget att rita Boxen?

– Vi vann en inbjuden tävling under hösten 2017.

Vad fanns på uppdragsgivarens önskelista? Hur såg pitchen ut?

– De ville ha ett mindre utställningsrum för oetablerade arkitekter, formgivare och konstnärer där korta, experimentella utställningar kunde äga rum, något som saknades på ArkDes. Det nya galleriet skulle ha en tydlig identitet och vara det första man möter som besökare, men viktigast var att skapa ett generöst och robust rum som kunde innehålla en mängd olika sorters utställningar.

Då utställningsföremålen på ArkDes oftast är tredimensionella ville vi ge en möjlighet att skapa utställningar som kan ses från fler nivåer än från ögonhöjd, som annars nästan alltid är standard i museisammanhang. Det ger nya möjligheter för de som ställer ut, samtidigt som det ger besökarna en annorlunda upplevelse. Då galleriet står i en befintlig utställningshall ville vi göra utsidan av väggen användbar som utställningsyta och samtidigt göra besökarna till en del av det exteriöra uttrycket.

Hur har ni samarbetat med uppdragsgivaren?

– Det var ett väldigt bra och nära samarbete genom hela processen. Vi arbetade tillsammans med att få galleriet att möta önskemålen och samtidigt behålla och förstärka våra idéer från tävlingen.

Hur har ni översatt visionen till arkitektur?

– Vi föreslog en stålkonstruktion med en utkragande ramp som rör sig upp runt utsidan av galleriet. Rampen ger besökarna möjlighet att se in i utställningsrummet från olika nivåer samtidigt som de rör sig uppåt i den befintliga utställningshallen. Stål var det material som passade bäst utifrån förutsättningarna då dimensionerna kunde bli väldigt nätta samtidigt som konstruktionen skulle klara stora laster. Utställningsväggen är nästan fem meter hög och består av plywood och vitmålade gipsskivor. Plywooden är inskruvad i stålstommen och stabiliserar hela konstruktionen i samverkan med det korrugerade plåttaket. Mellan pelarna på galleriets utsida sitter partier av stålstängsel som fungerar som en alternativ utställningsyta. Den stora cirkulära öppningen i galleriets ena kortsida, skapar tillsammans med övriga öppningar en kontakt  mellan det inre utställningsrummet och den omgivande utställningshallen och låter besökarna röra sig fritt mellan dessa.

Vilken var den största utmaningen med projektet?

– Rampen. Att lösa en tillgänglig ramp som ansluter till rätt nivåer och samtidigt lösa utrymningen via två trappor som vi dolt i väggarna längs kortsidorna. En annan utmaning var att hantera lasterna på det befintliga golvet. Under trägolvet, som var för svagt för att klara punktlasterna, ligger betongfundament på fyra meters avstånd som konstruktionen vilar på. För att kunna spänna mellan fundamenten var vi och konstruktören Florian Kosche tvungna att hantera stommen som en styv bro. Detta resulterade i en tätare stomme men vi kunde samtidigt minska dimensionerna på pelarna vilket i slutändan blev en bättre lösning, även estetiskt.

Vad blev ni mest nöjda med?

– Att utställningsrummet verkar fungera så bra för ArkDes och att vi lyckades genomföra idéen med utställningar som går att ses från olika nivåer.

 
Annonser:
Annonser