« tillbaka

Brandstationen 

Brunnberg & Forshed Arkitektkontor

Hur fick ni uppdraget att rita Brandstationen?
– Det var via en markanvisningstävling som Järfälla kommun hade utlyst. Vår uppdragsgivare var Strabag Projektutveckling, Johan Billing.


Vad fanns på uppdragsgivarens önskelista? Hur såg pitchen ut?
– Järfälla Kommun hade tagit fram ett program inför tävlingen, där stadsbyggnadsaspekterna lyftes fram som viktiga. Vi tog stor hänsyn till samspelet med omgivningen, som hade en varierad struktur.


Hur har ni samarbetat med uppdragsgivaren? Hur har ni översatt visionen till arkitektur?
– Vi har haft ett bra kreativt samarbete med våra uppdragsgivare och Järfälla Kommun.
Efter tävlingen var vi med och gjorde detaljplanen. Det är många aspekter som alltid ska vägas samman: gestaltning, teknik, ekonomi, regler med mera. För att förstärka stadskaraktären i området valde vi att göra ett slutet kvarter med strategiskt placerade öppningar. Öppningarna placerades i ena diagonalen genom kvarteret, med en centralt placerad gård.

Gården är gemensam, med grönska, bänkar, belysning och lekredskap. Byggnaderna som omsluter kvarteret varierar något i höjd. Som en påminnelse om det gamla slangtornet har vi markerat det ena hörnet genom att göra det som ett torn. Högst upp i tornet har de boende en gemensam terrass. Byggnadernas fasader har platsmurat tegel mot de omgivande gatorna och gårdarna och skivmaterial mot gården. Under byggnaderna och gården finns garage och teknikytor.

Vilken var den största utmaningen med projektet?
– Den största utmaningen var att hålla kvar idén om gestaltningen när lägenhetsfördelningen förändrades. Andelen mindre lägenheter ökade.


Vad blev ni mest nöjda med?
– Att det blev en fin balans mellan kvarterets huskroppar kring den intima gården. Vi är också väldigt nöjda med tegelarkitekturen med sina fint bearbetade detaljer.

Annonser:
Annonser