« tillbaka

Bytt till nytt

Text: Matilda Stannow
Foto: Åke E:son Lindman och Mårten Ryner

RUM hälsar på EttElva som huserar i en gammal matsal.

Att vi periodvis tillbringar mer (vaken) tid på jobbet än hemma är säkert sant och att arbetsmiljön i hög grad påverkar vårt välbefinnande vet vi också. På grund av konjunkturen sitter just nu många på landets arkitektkontor trångt. Vissa makar ihop sig och lämnar sina fasta ritbord, andra passar på att flytta till större.

Ett av arkitektkontoren som bytt till nytt är EttElva arkitekter. För dem gav flytten kontoret en anledning att tänka igenom vem man är och vad man vill förmedla genom sina lokaler, så parallellt med letandet efter lämplig lokal workshoppade man kring sin identitet. Att skapa hem­känsla med hjälp av ett vackert rum med genomtänkt inredning och att behålla egna arbetsplatser blev viktiga ledord.

I en före detta personalmatsal i två plan, ritad av Emil Lindkvist, fann de vad de sökte. Fastigheten stod färdig 1933 och ingår i kvarteret Tobaksmonopolet på Södermalm. Svensk tobak fyllde 1917–1939 kvarteret med fabriks- och lagerbyggnader bland annat ritade av Ivar Tengbom och Eskil Sundahl. Här tillverkades cigaretter, cigarrer och snus fram till 1965. Efter det rymde byggnaderna andra verksamheter och har upprustats i flera omgångar. De senaste åren har ett par fastigheter rivits och nya bostadshus tagit plats.

EttElva sitter i matsalens övervåning med höga fönsterrader utefter fasaderna. Det som ger rummet sin karaktär är det välvda taket och en färgstark al fresco-målning som pryder en hel vägg, målad av Bo Beskow, som även utsmyckat FN-skrapan och är son till Elsa Beskow.
– Under ett skede var huset rivningshotat men slutligen var det målningen och en enorm ek på gårdssidan som gjorde att man bestämde sig
för att bevara. Man förtydligade samtidigt husets kulturhistoriska värde, berättar Lars Gezelius, som ansvarat för ombyggnaden.

Målningen ville vi också självklart bevara och lyfta fram. Man fick inte heller röra det välvda takbjälkarna och ett annat krav var att den öppna rumskänslan skulle bibehållas.

Men det var inte bara att flytta in. Lokalen i sig var för liten, ett stort grepp behövdes för att alla skulle få plats och även kunna bli fler. Lösningen blev ett nytt entresolplan som löper genom hela rummet och möter väggmålningen genom en bred trappa.

– Entresolplanet med 20 arbetsplatser väger drygt 11 ton och hela tyngden förs ned till grunden endast via två pelare. För att lösa det krävdes stora metallkonstruktioner som fick styra placeringen av några mellanväggar under entresolen. Det innebar att vi var fria att fritt utforma kärnans yttre väggar då de inte är bärande.

Kravet att bevara känslan av det höga rummet innebar att fem meter skulle lämnas fritt mellan entre­solen och fasaderna. Det gjorde att entresolplanet endast kunde bli 6,5 meter brett men i gengäld nås hela rummet av dagsljus, berättar Lars Gezelius.

Att den stora Beskow-målningen dominerar var något som Petra Bergman, ansvarig inrednings­arkitekt från Mer, EttElvas syster­företag, fick förhålla sig till och utgå ifrån. Jag ber henne lista tre egna tillägg som hon anser bäst förstärker kontorets ”själ” och ger den efter­strävade hemma-hos-känslan.

– Då väljer jag det stora köksbordet med plats för många, det fungerar nu som hela kontorets naturliga samlingsplats. Och mötesrummen, som alla skiljer sig åt, men ändå förmedlar samma varma känsla. Där har vi använt varierade träslag och möbler som lika gärna skulle kunna finnas hemma hos någon av arkitekterna. En annan viktig detalj är att växter har fått ta stor plats i inredningen.

Genom lokalval och inredning anser många arkitektkontor att de kan förmedla en hel del om sin kärnverksamhet, sitt arbetssätt och sina medarbetare. Det är viktigt att vara både professionell och personlig i sin kontakt med kunder och kollegor. Läge och atmosfär är ofta viktiga kriterier för de som ska söka nytt jobb, inte minst de mer erfarna som just nu kan välja och vraka. För EttElva innebär det ett ombonat ljust rum som snabbt ger överblick över hela verksamheten. Kontorets vd Anders Lindh, som till en början hade eget rum, längtade snabbt ut till de andra. Hemma känner man sig redan nere i porten, för i trapphuset hörs röster, projektbilder hänger på väggarna och en trappa upp kliver man rakt in på kontoret utan att passera någon dörr.

Kategori: Kontorsinredning och ombyggnad Projekt: Beskow Adress: Södermalm, Stockholm Arkitektkontor: EttElva Arkitekter Årtal : Renovering 2014-2015 Storlek: 630 kvm
 
Annonser:
Annonser