« tillbaka

Delbart på fyra

Foto: Foto

Rosenlundsbron i Göteborg kommer att vara avstängd under en tid infrastrukturarbete. Erik Andersson Architects fick i uppdrag att rita förslag på en temporär förbindelse mellan kajen och Kungsparken.

En ny underjordisk tågstation i Göteborg kommer att göra nuvarande spårvagnshållplats Hagakyrkan till en viktig trafikpunkt. Då Rosenlundsbron kommer att vara stängd under arbetena behövs en ny gångbro. Erik Andersson Architects fick i uppdrag att ta fram ett förslag till förbindelse över vattnet och resultatet är en cirkulär bro som knyter samman kajen med Kungsparken.

– Vi kände att i stället för att ge dem en bro från A till B så ville vi utnyttja den fantastiska platsen.

Den sammanhängande formen fångar in vattnet och lutningen till parken och kan även fungera som en amfiteater.

Kol- och glasfiber är de huvudsakliga materialen, och det transparenta räcket gör att individens höjd över havet inte är avgörande för kontakten med vattnet. Räcket mäter 1,20 meter vilket gör det till en gångbro, cyklister får alltså leda sina fordon. Men med fyra meters bredd bör det vara gott om plats. Brons mått bygger inte bara på praktiska faktorer, Erik Andersson låter gärna klassiska proportioner leta sig in det han ritar.

 

– Pantheon i Rom, som är en favoritbyggnad, har en takhöjd på ungefär 43,3 meter. Går man mitt på bron så går man på en diameter av 44 meter. Och bredden på bron förhåller sig till den inre radien som en gammal grekisk kolonn, 1/10. Räckets 1,20 är fyra gånger tre. Konstruktionshöjden på brokroppen är 1 200 till 600 på mitten. Allt är jämnt delbart med fyra, sådant är kul, och det fungerar oftast också.  

Än mer passande då att bron går under arbetsnamnet Arkitektbron, även om detta har den enkla förklaringen att bron leder upp till Arkitektgatan.

Vad : Bro Var: Göteborg Vem: Erik Andersson Architects Text: Katarina Andersson
Annonser:
Annonser