« tillbaka

Den detaljerade monoliten

Text: Emelie Strömfors
Foto: Michael Perlmutter

Kjellander Sjöberg har adderat ytterligare ett bostadshus i området Annedal utanför Stockholm

Från industriområde till Pippi Långstrump, Dartanjang och Maja Gräddnos. Den sistnämnda avser inte en vit katt med konservativ mor uppdiktad av Gösta Knutsson utan ett monolitiskt bostadshus av Kjellander Sjöberg. Det unga bostadsområdet Annedal är en ny stadsdel i det grönskande området kring Bällstaån vid Stockholms stads gräns mot Sundbyberg. Här låg tidigare industrier innan det första spadtaget 2008 påbörjade sagornas stadsbild.

Maja Gräddnos är ett fristående bostadskvarter som är uppbyggt kring fyra hörnplacerade trapphus. Här ryms 84 lägenheter, tre kommersiella lokaler och garage under gården. Merparten av volymen är fyra våningar medan två av byggnadens hörn är sju våningar.

– Det var för att ge en rörelse till kvarteret. Det är en monolitisk byggnad och tornen är ett sätt att skapa en dynamik och variation i volymen, säger arkitekten Lena Viterstedt som är en av de ansvariga för projektet.

Kvarteret ges ytterligare variation genom att byggnaden knäckts till på två ställen för att skapa en konvex-konkav form som adderar extra markytor. Maja Gräddnos ligger mellan två stora parker och genom att öppna upp kvarteret via två portiker och ställa en del av byggnaden på pelare har man skapat ett gårdsrum där det publika kopplas samman med innergården.

– Stadsplanen präglas av att man enkelt kan ta sig vidare genom gårdarna. Så tanken var att göra ett kvarter som tillåter att man kan röra sig igenom det på olika sätt. Det är inte en sluten privat gård, säger Lena.

För den som tar fasta på inbjudan och närmar sig Maja Gräddnos uppenbarar sig nya detaljer. Längs med den mörka tegelfasaden finns subtilt tryckta fält som linjerar hela vägen och plockas upp i balkongzonerna. Vid fönstren bryts teglets placering så att det är växelvis stående och liggande på varannan våning och harmoniserar med den horisontella förskjutning som löper längs med hela fasaden.

– För mig har det här projektet handlat väldigt mycket om omsorgen om tegeldetaljerna. Det finns detaljer som man inte ser vid första anblick, upp mot takfoten, de tryckta fälten och att teglet går framför balkongerna, säger Lena.

De platsmurade tegelfasaderna är noga genomritade och har få synliga rörelsefogar. Det svarta teglet har naturliga skiftningar och fogen har givits en kulör som ligger nära teglets. Medvetna val och ett bra samarbete med murarna, beskriver Lena det själv, och fortsätter:

– Avsikten var att skapa en monolitisk
struktur och så upplevs byggnaden på håll, men när man kommer närmare så finns det något mer att uppleva. Inne på gården övergår fasaden i en skivfasad som tonar från brunt till svart där den möter det mörka teglet. Likt utsidan så har skivfasaden förskjutningar så att de horisontella banden löper även på insidan.

Maja Gräddnos är inflyttat och klart. Omsorgen om detaljer, ett lekfullt förhållningssätt och en inbjudan till allmänheten
gör att kvarteret gör skäl för sitt namn – för nog är det en kattig byggnad.

Kategori: Bostadshus Projekt : Maja Gräddnos Adress: Annnedal, Stockholm Beställare: Skanska Nya Hem Färdigställt: 2015 Foto: Michael Perlmutter
Annonser:
Annonser