« tillbaka

Det sitter i väggarna

Text: Cecilia Öfverholm

Framtidens miljömedvetna världsmedborgare kan sannolikt vara en dansk som gått i skolan i den nya Copenhagen International School i Köpenhamns Nordhavn.

C. F. Møller har hållit i skissblocket för den nya skolan, som är ett föredöme på många plan när det gäller hållbarhet. 12 000 solcellspaneler utgör en stor del av husets fasad, och täcker en yta av 6 048 kvadratmeter. Den är därmed en av Danmarks största solcellsanläggningar integrerad i byggnaden.

Solcellspanelerna producerar ungefär 300 Mwh per år vilket motsvarar årsförbrukningen för cirka 70 småhus med i genomsnitt tre personer i varje hushåll. För skolans del kommer minst halva årsförbrukningen av el att komma från den egna solcellsanläggningen.

Men det är inte den enda fördelen. Eleverna på Copenhagen International School kommer att följa energiproduktionen och utnyttja kunskaperna i sin undervisning. Detta kommer att vara en fast del i undervisningen i fysik och matematik.

”Vi är stolta över att vi genom byggandet av den nya skolan kan gå i täten och visa hur det är möjligt att integrera innovativ arkitektur med våra undervisningsprinciper. Målet med skolan är att stärka elevernas kompetens inom internationell miljö, så att de blir kompetenta världsmedborgare med fokus på hållbarhet” har Brit van Ooijen, styrelseordförande vid Copenhagen International School, sagt i ett uttalande.

Skolan blir Köpenhamns hittills största skola och har plats för 1 200 elever och 280 anställda. Den kommer att vara inflyttningsklar i januari 2017.

Vad : Skola Var: Köpenhamn, Danmark Vem: C. F. Møller
Annonser:
Annonser