« tillbaka

Ekoladan 

WHITE ARKITEKTER 

Hur fick ni uppdraget att rita Ekoladan?

– Jag känner Carl Lindeborg sedan en ledarskapsutbildning som jag gick 2013. Han var kursledare och berättade alltid entusiastiskt om Gården och när frågan kom upp erbjöd jag direkt att komma ut, titta på ladan och komma med ett skissförslag. Sedan dess har det rullat på.


Vad fanns på uppdragsgivarens önskelista?

– Ekoladan skulle ritas om och renoveras med hållbara och naturliga material. Det var aldrig någon tvekan om att hållbarheten skulle stå högst uppe på kravlistan och det tullades aldrig på. Fanns ingen standardprodukt så hjälptes vi åt för att hitta alternativa lösningar.


Hur har ni samarbetat med uppdragsgivaren och hur har ni översatt visionen till arkitektur?

– Vi har haft ett väldigt tät samarbete under hela resan, det var verkligen inte något standardprojekt, mycket löstes på plats, genom enkla skisser och möten, vi har inte ritat så mycket utan bollat idéer, beskrivit principer och haft korta avstämningar under resans gång.

Vilken var den största utmaningen med projektet?
– Det var väldigt viktigt att hitta absolut miljömässiga material. Brandskyddsreglerna ställer höga krav på bland annat ytskikt i publika miljöer samtidigt som vi inte vill använda någon giftig brandskyddsmålning. Lösningen var användandet av OrganoWood som egentligen är tänkt till utemiljö men vars egenskaper även klarar brandkraven inomhus.

Vad blev ni mest nöjda med?

– Det har varit en utmaning att omvandla en gammal lada, som är en väldigt sluten byggnad, till en publik lokal med en enastående koppling till den vackra naturen utanför, utan att förstöra den fina karaktären av en enkel, stram ekonomibyggnad. Och jag tycker att det blev riktigt bra. Men mest nöjd är jag faktiskt med samarbetet med Carl och Julia som är helt unika beställare med stort mod, höga ambitioner och en vilja att skapa en fantastisk och inspirerande helhetsupplevelse.

Annonser:
Annonser