« tillbaka

En bokhimmel i trä

Text: Mia Masnic
Foto: Tuomas Uusheimo

Ett skulpturalt trevåningshus sträcker sig över Medborgartorget i centrala Helsingfors, nämligen det efterlängtade biblioteket Ode.

Över en halv miljon människor besökte Ode bibliotek i Helsingfors under dess första två månader. Man hade hade räknat med runt tio tusen personer om dagen men det blev nästan det dubbla. Det är väl inte för intet som finländarna för ett par år sedan korades till det mest litterära folket i världen. Finländare sägs dessutom använda sig av bibliotekstjänster allra mest i världen. Ode beställdes som en gåva till folket för att fira landets 100 år av självständighet. Det fanns för få offentliga, trygga och kostnadsfria platser i centrala Helsingfors, enligt staden själva. Resultatet är en skulptural trävolym som sträcker sig över Medborgartorget likt en våg. Den byggdes på den sista obyggda tomten framför Riksdagshuset. Det vinnande förslaget i stadens internationella arkitekturtävling kom från den finska arkitektbyrån ALA Arkitekter.
– Staden önskade sig sig dels ett nytt landmärke med högklassig arkitektur, och samtidigt en byggnad som ska fungera som ett laboratorium för biblioteketsarbetet. Tanken var att uppgradera biblioteket till samtiden. Vår pitch var att skapa ett öppet icke-kommersiellt vardagsrum, arbetsrum och lärandemiljö för alla Helsingforsbor, berättar Niklas Mahlberg, uppdragsansvarig arkitekt.
De fick relativt fria tyglar att vidareutveckla tävlingsbidraget och har under arbetets gång haft  medvind från politiker, finansiärer och medier.
– Alla ville att det skulle bli den bästa möjliga byggnaden.
Utmaningen var istället att kombinera de tekniska egenskaperna med det stadsbildsmässiga och arkitektoniska. 
– Det finns inga standardlösningar, allt är skräddarsytt. För att lyckas skapa öppna ytor har vi valt att dela upp byggnaden med en konstruktion i stål, en slags bebodd bro. Att kombinera grundstrukturen med bron var nog det svåraste. Att bygga en offentlig byggnad i trä var också en utmaning. Vi fick testa olika lösningar kring brandsäkerhet och annat.
Stadsborna konsulterades tidigt och det kom in tusentals med önskemål på vad byggnaden skulle innehålla.

Den första våningen är en aktiv hall med bland annat infodisk, biosalong och en aula för olika pop-up evenemang. Den andra våningen är avsedd för skapande – här finns rum för lärande, verkstäder, ljud- och filmstudio och tysta rum. På den tredje och översta våningen ligger själva biblioteket. Eftersom våningen är ett öppet landskap var akustiken en viktig del av den arkitektoniska planeringen och en akustiker togs in i ett mycket tidigt skede.
– Kärnverksamheten är som på en piedestal i den stora trävolymen. Härifrån kan man blicka över staden och samtidigt vara lite ovanför allt stadsmyller. I bokhimlen, som vi kallar det.
Ode är byggt i finskt granträ. Niklas poängterar att det var viktigt för dem att lyfta fram användandet av inhemskt trä och ge det en synlighet i Helsingfors stadsbild.
– Vi hoppas att det här kan bidra till att det används mer flitigt, särskilt i offentliga byggnader. Det finns en tradition av trähusbygge i Finland men det är främst bygge av småhus. Bibliotek är heller inte en standardbyggnad, så det här har varit ett pilotprojekt på många plan. När vi nu visat att det går, hoppas jag att det kan underlätta i andra projekt.
På frågan vad de själva känner sig mest nöjda med blir svaret:

– Helheten. Den färdiga byggnaden är väldigt lik vårt tävlingsbidrag och det är ganska exceptionellt att vi inte behövt göra några kompromisser under den här långa processen. Det är vi väldigt nöjda med.

 
Annonser:
Annonser