« tillbaka

En hänsynsfull bjässe

Text: Cecilia Öfverholm
Foto: Robin Hayes

Urban Design och Gottlieb Paludan Architects vann uppdraget att rita ett nytt bioeldat kraftvärmeverk mitt i Stockholm. Nu är det klart – efter 10 år. 

Förr i tiden stod industribyggnader som stolta monument över framgång och kraft. Sedan för­passades dessa byggnader till glesbygden och gömdes i fula lådor. Men nu har en ny era inletts där Fortums nya kraftvärmeverk mitt i Stockholm klätts i vacker skrud och står för den hållbara framtiden. Allt tack vare arkitekterna på svenska Urban Design och danska Gottlieb Paludan Architects som redan 2006 såg framtiden i kristallkulan. Det är lite som en saga: ”Det var en gång ett litet, litet arkitektkontor som byggde ett av världens största urbana bioeldade kraftvärmeverk.” Det bästa med den här sagan är att den är sann. Enligt klimatgurun, tillika professorn, Johan Rockström är den centrala biobränsleanlägg­ningen KVV8 en viktig del i Stockholms omställning till en klimatneutral stad. Redan i dag får 80 procent av stockholmarna sin värme via fjärr­värme­nätet, och kan denna värme komma från skogsavfall eldat i det nybyggda kraftvärme­verket motsvarar koldioxidminskningen lika mycket som att alla Stockholms bilar står stilla i en och en halv månad. Trots alla dessa fantastiska för­delar, faller det sig naturligt att undra varför man över huvud taget bygger ett kraftvärmeverk mitt i stan. Svaret är att det är den perfekta platsen:

–Den största fördelen med lokaliseringen är att Värtaverket redan är en nod i fjärrvärmenätet. Här finns både en hamn och tågräls, och en infra­struktur under mark som man inte ser, till exempel nya tankar som med band för upp materialet till ett befintligt bergrum som kunde fungera som bränslelager, och som sedan leder fram till kraftvärmeverket. Det är också en spännande aspekt att fundera över hur infrastruktur bör se ut när den inte ligger i en metallåda utanför stan, säger arkitekten Erik Jarlöv på Urban Design som varit med i projektet ända sedan det startade 2006. Det var också Erik som tog den första kontakten med Jesper Gottlieb på Gottlieb Paludan Architects i Danmark, och som redan 2006 var experter på industri- och fjärrvärmesektorn och dessutom intresserade av att etablera sig i Sverige. Ungefär ett halvår efter första mötet dök arkitekttävlingen om Fortum Värmes nya kraftvärmeverk upp och de båda kontoren lämnade in ett gemensamt tävlingsbidrag. Och vann.

Projektet visade sig dock bli en riktigt långdragen historia. Men tack vare Urban Designs kunskap om Stockholm kunde de ligga och bevaka utvecklingen, vilket också ledde till att de lyckades ro det i hamn över tio år senare. I dag ligger KVV8 mitt i den nya miljöstadsdelen Norra Djurgårdsstaden, och är ett lysande exempel på vad en industri mitt i staden kan bidra med.

–Vi funderade mycket på hur vi skulle få byggnaden att passa på platsen, hur den skulle förhålla sig till de gamla, befintliga husen, och hur vi skulle kunna få in en flexibilitet i byggnaden. Redan från start hade vi en tanke om att vi ville svepa in den som i en pallisad, och tänkte att terrakotta skulle passa till de gamla tegelbyggnaderna, säger arkitekten Helena Glantz som varit med i projektet sedan starten och också varit ansvarig arkitekt sedan 2010.

Med fascination kunde arkitekterna på Urban Design lyssna till hur de mer tekniskt bevandrade kollegorna från Gottlieb Paludan Architects diskuterade om inte turbinen och pannan kunde byta plats. Var det ens möjligt? I dag är kunskapen hög kring dessa frågor på Urban Design och i dag utgör energi- och industribyggnader en värdefull nisch för arkitektkontoret, och lite motvillig erkänner Erik och Helena att de mycket väl kan tänka sig nya liknande projekt. Karaktäristiskt för KVV8 är den hänsynsfulla formen där de rundade hörnen är typiska. På tomten stod en mängd ekar och husets form har till och med anpassats efter ett av de urgamla träden. Många träd har också återplanterats.

–Vi har jobbat tätt samman med landskaps­arkitekterna på Land och ljusdesignern Alexandra Schremer Payén på PQR, berättar Helena. När projektet nu är klart och fått välförtjänt internationell uppskattning i form av två nomineringar i Mipim Awards och uppmärksamhet i medier kan Erik och Helena pusta ut lite. Det som de åtskilliga gånger förklarat för uppdragsgivaren har stämt till punkt och pricka: ”Fortum Värme ska ha den här fina byggnaden med den här fina fasaden för att huset kommer att bli omtalat, det kommer att publiceras och stå för något positivt!” Och därmed har de startat en ny era där bioeldade energibyggnader hör den klimatneutrala framtiden till. Precis som i en saga. 

Kategori: Industribyggnad Projekt: KVV8 Adress: Värtahamnen, Stockholm Beställare: AB Fortum värme och Stockholms stad Färdigställt: 2016 Foto : Robin Hayes
 
Annonser:
Annonser