« tillbaka

En metafor för liv

Text: Frida Jeppsson Prime
Foto: Charles Pétillon

Unikt för London design festival som ägde rum i september har den franske konstnären Charles Pétillon, som tidigare enbart verkat i sitt hemland, gjort installationen Heartbeat.

Placerad i Covent Gardens marknadsplats från 1800-talet är ballongerna med pulserande ljus en hyllning till stadens hjärtslag, menar konstnären. Charles Pétillon har tidigare gjort sig känd för fotoserien Invasions, också där översvämmas olika rum av vita ballonger.

Du verkar ha en passion för att ”ta över” rum där konst i vanliga fall inte upplevs. Berätta mer om det.
– Det stämmer. Jag tar god tid på mig att välja plats för mina verk, ibland kan det ta upp till tre år för att plåta en bild bara. Platsen är avgörande, för ballongerna är inte det viktigaste i mina bilder. Platsen för installationen blir en del av verket. Och därifrån blir installationen en dialog om makt och relationer inom det valda rummet.

Konst i det mest kommersiella stadsrummet. Riskerar den att förlora sin betydelse, eller blir den kanske starkare?
– Lösningen att installera verket i ett rum som uppenbarligen är kommersiellt, men också historiskt, ikoniskt och ovanligt, tillåter i praktiken spatiösa gränser att utmanas. Det är förmodligen av dessa anledningar som mina föregångare tog rummet i anspråk, lite som ett utomhusgalleri.

Ser du detta verk som platsspecifikt? Eller kan det tala för ett världsligt fenomen?
– Rummet eller platsen är inte studerad eller utvald för att definiera Heartbeat, utan för att svämma ut ur det. Rummet är utsatt för förändringar som är viktigare än ballongerna, vilka kommer i andra hand och är där mer som en visuell effekt. De är arrangerade på ett sätt som framhäver rummets säregna karaktär. De återupplivar platsens arkitektoniska koder. Installationen är inte en automatisk aktion förutbestämd på grund av en viss typ av arkitektur eller programmet däri.

Annonser:
Annonser