« tillbaka

En "rammende" inramning

Text: Frida Jeppsson Prime
Foto: Lars Eldrup och WE Architecture

Att vinna tävlingen om Mariehøj kulturcenter var startskottet för danska kontoret WE Architecture. Nu står deras första stora projekt klart – en spektakulär entré som förbinder byggnader, funktioner
och olika marknivåer.

Byn Holte, en bit norr om Köpenhamn, har anledning att fira. Nyligen invigdes nämligen det nya Mariehøj kulturcenter, ritat av WE Architecture med Sophus Søbye som samarbetspartner. Rum pratar med ansvarig arkitekt och medgrundare Julie Schmidt-Nielsen som berättar att en tävlingsvinst ligger till grund för både kontorets framgång och kulturbyggnadens tillkomst.

– Jag och Marc Jay grundade WE Architecture 2009 efter att ha arbetat på olika kontor ett tag. Mariehøj var den första tävlingen vi blev inbjudna till och vinsten kickstartade verkligen ”tegnstuen”. Och i dag, sex år senare, är det byggt.

Kulturbyggnaden som samlar teater-, musik- och bildkonstskola, föreningar av olika slag och kulturadministration under ett tak är kontorets första riktigt stora projekt. De har sedan tidigare ett flertal mindre projekt färdigställda, som interiörer i centrala Köpenhamn och en del tillbyggnationer av sommarstugor. De har även arbetat med strategier och identiteter för städer, bland annat för visionen DK2050 då Danmark siktar på att vara fritt från fossila bränslen.

Problemställningen för Mariehøj kulturcenter var dock av annan karaktär, nämligen att skapa en sammanhållande länk och nya rumsligheter för ett kluster av byggnader från olika tidsperioder.

– Byggnaderna på området har kommit till lite ad hoc. Det var ursprungligen en skola, som fick tillbyggnader på 1950- och 1970-talen, vilket innebar att byggnaderna var dåligt sammanhängande. På mitten av 1980-talet gjordes alla om till kulturhus, och därmed ändrades också funktionen. Att gå från skola till kulturhus krävde nya rumsligheter och kulturhuset saknade dessutom ett ansikte utåt, berättar Julie.

Uppdraget att knyta ihop två byggnadskroppar utan gemensam nämnare, utöver dess program, resulterade i en ny entré med mycket karaktär.

– Den ursprungliga byggnaden var som en barriär mellan ankomstområdet och de gröna områden som finns på en höjd bakom området. Lösningen blev därför en tydlig och unik ingång, som även fungerar som en förbindande länk mellan plazan framför kulturcentret, staden och de gröna höjderna. Detta gjorde vi i en böljande form som är lika mycket entré som lekplats, såväl som en plats för aktivitet och event, säger Julie.

Bron som börjar i gatunivå och slutar i nivå med grönområdena skulle gärna utstråla modernitet, samtidigt som den respekterar de kringliggande byggnaderna.

– Vi ville göra en byggnad som skapade rum mellan marknivåerna. För det tog vi gavelmotivet från den äldre byggnaden och applicerade på den nya entrén. Den nya byggnaden ramar in den andra, och på så vis tycker vi att den både respekterar och iscensätter den äldre bebyggelsen.

Taket till Mariehøj kulturcenter, som lika mycket är en terrass och en passage, är en komplex idé med enkel konstruktion, menar Julie, som berättar att de började arbeta med konstruktionen tidigt i processen. Det är byggt som en lada med stålramar. Det omslutande gaveltaket är gjort i perforerat stål, vilket möter en terrass i trä.

Den nya entrén omfamnar alla frågeställningar som arkitekterna ställdes inför, och är långt ifrån lösningen på bara ett problem. Även interiört förbinder entrén byggnaderna och dess skilda funktioner, samt blir en mötesplats för folk på väg till och från olika aktiviteter.

– Utöver att vara ett ansikte utåt, ställer byggnaden ut de aktiviteter som sker i huset genom stora glaspartier. Tidigare var byggnaderna väldigt anonyma; man såg varken vad som pågick eller var man skulle göra entré. Nu är det ett multifunktionellt rum för folk att mötas i olika aktiviteter, säger Julie.

Vad : Kulturhus Var: Holte, Danmark Vem: WE Architecture och Sophus Søbye Arkitekter, MASU (landskap), Øllgaard (rådgivande ingenjörer), Spangenberg & Madsen (rådgivande ingenjörer) Beställare: Rudersdahl kommun Renoverad area: 8 000 kvadratmeter Nybyggd area: 800 kvadratmeter Färdigställt: 2015
Annonser:
Annonser