« tillbaka

Ett böljande reningsbad

Text: Matilda Stannow
Foto: Ola Westerberg och BAU Arkitekter

Även reningsverk behöver uppdateras. I Umeå skedde det med BAU arkitekters försorg.

I Umeå hade stadens reningsverk ute på Ön nått sitt kapacitetstak. För att anpassa sig efter kommunens vision att år 2050 vara 200 000 invånare och för att undvika en ökad miljöbelastning på Umeälven krävdes omfattande utbyggnad av anläggningen. I upprustningsplanerna ingick både nyprojektering och modernisering av det befintliga reningsverket från 1970-talet.

Efter ett parallellt uppdrag 2010 valdes BAU arkitekter ut att utforma anläggningens nya byggnader. Här presenterar vi den mest spektakulära, B1, som tar emot stadens smutsiga avloppsvatten och gör det första reningssteget. BAU ville undvika en ordinär plåthall och föreslog en byggnad som växte upp ur marken med en takkonstruktion som klarade av att bära både växtlighet och snö. För varför behöva skotta låglutande tak i en snörik trakt när man skulle kunna låta det ligga kvar och skapa ett vackert vinterlandskap samtidigt som det isolerar?

– Det här uppdraget gav oss möjlighet att förvandla ett stort industrikomplex, som ingen tidigare haft några högre tankar om, till en vacker och pedagogisk anläggning. Vi samarbetade redan från starten med Kragh & Berglund landskapsarkitekter och flätade ihop byggnaden med landskapet till en levande utställning som synliggör och beskriver dagvattenhantering, infiltration och vattenrening, berättar Peter Walker, ansvarig arkitekt på BAU.

Arkitektteamet har genom hela projektet aktivt arbetat för att minimera miljöpåverkan. Material med lång livstid och låga underhållskostnader har genomgående använts i stomme, bassänger och installationer. Konstruktionen är bärande ytterväggar i platsgjuten betong med prefabricerade beklädnadselement, yttertaket ett håldäck. De ljusa, släta fasadelementen är utförda i tre tjocklekar vilket skapar en fin mönsterelief och skuggspel.

År 2015 invigdes den formstarka byggnaden i mjuk, ljus betong, rostrött stål som med sitt gröna tak veckar sig upp ur marken. I innandömet råder full aktivitet. Det symboliska arkitektur­språket beskriver på ett lekfullt och pedagogiskt sätt vattenreningskedjans ”grova” första steg. Hit bjuds nu Umeås skolklasser och en intresserad allmänhet för att lära sig mer om naturens kretslopp och näringskedjor. Att hela huset dessutom är självförsörjande med hjälp av vatten och el från reningsverkets egen biogas­anläggning ger ett extra plus i kanten.

När det nu våras börjar markens växter så sakteliga klättra upp på taket. Hoppas det blir både frodigt och artrikt – för till vintern kanske det bara syns som ett snöklätt litet bulligt berg.

Kategori: Industribyggnad Projekt: UMEVA byggnad B1 Adress: Ön, Umeå Arkitekt: BAU arkitekter Färdigställt: 2015
Annonser:
Annonser