« tillbaka

Ett med elementen

Text: Katarina Andersson

Lite som fallen från skyarna står den där på Lincolnshires strand, MSA-Gruffs geometriska skapelse i himmelsblått.

Inom ramen för ett projekt där området ska förses med olika typer av landmärken har Matthew Springett från MSA och Rhys Cannon från Gruff konstruerat ett utkikstorn med bonuseffekter.

– Projektet återspeglar på sätt och vis våra minnen från barndomens utflykter till kusten, och hur man lutade sig mot den starka vinden, säger arkitekterna.

Tornet är så placerat att havet inte syns när du närmar dig det från land. När du kliver in blir du varse en svag lutning, som ökar då golvet tippar framåt av tyngden från besökaren. Mekanismen får också luftströmmar att dras in, och genom springan i tornets front uppen­baras havet, samtidigt som vinden skapar sina egna ljudmönster.  

De olika funktionerna har i olika grad påverkat tornets utseende.
– Höjden tjänar som en landskapsmarkör. Den triangulära formen kommer sig bland annat av att vi vill smalna av användarens synfält mot havet. Den blå färgen reflekterar olika typer av ljus och den gula interiören blir en inbjudande kontrast. De båda arkitekterna samarbetar sedan länge under namnet MSA-Gruff.

Vad : Utkikstorn Var: Lincolnshire, Storbritannien Vem: MSA-Gruff
Annonser:
Annonser