« tillbaka

Fästningsbadet

MAESTRALE ARKITEKTUR

1. Hur fick du uppdraget att rita utomhusbadet?

Projektet är en förlängning av ett examensarbete på Chalmers, HT 2009. Jag hade varit i kontakt med dåvarande stadsträdgårdsmästaren på Varbergs kommun i god tid före exjobbet och diskuterat och berättat om idéer för hur platsen skulle kunna utvecklas med ny resturang och bad längs piren. Exjobbet kom att handla enbart om resturang, men kort därefter fick jag alltså uppdraget att ta fram ett förslag på en badplats på ungefär samma plats.

 

2. Vad fanns på uppdragsgivarens önskelista/hur såg pitchen ut?

Man ville skapa en central badplats med inrikting på havsbad på djupt vatten och med goda hoppmöjligheter. Generellt är det långgrunt i Varberg, men Badhusviken nedanför fästningen utgör ett undantag. Målsättningen var att aktivera den här delen av stan med ett tempofyllt stadsbad med trädäck och vibe med Västra hamnen i Malmö som förebild. Ganska få städer som har en äldre stadskärna vid öppet hav, och denna kvalitet ville man utveckla.

 

3. Hur har ni samarbetat med uppdragsgivaren/fick ni fria händer, eller vad?/hur har ni översatt visionen till arkitektur?

Under förslagsskedet var det i princip fria händer, underförstått att det måste lira med kulturmiljön omkring. Projektet är granne med en medeltida fästning och ett kallbadhus från 1800-talet. Det var uppenbart att arkitekturen skulle ta hänsyn till dessa men likväl ha en originell karaktär för att bli en attraktion. Relativt tidigt presenterades två huvudspår och valet föll på det koncept som nu är realiserat. Fästningens geometri är den stora inspirationskällan till arkitekturen. Lutande ytor, nivåskillnader och skarpa former är återkommande teman på anläggningen och gör den till ett slags arkitektoniskt landskap. Genom att placera hopptornet i mitten, riktat mot stan låter man liv och rörelse får stå i centrum. Den låga bryggan riktas åt motsatt håll, mot horisonten i väster. Med detta grepp stärks platsens identitet som mötet mellan stad och hav.

Under resans gång har projektet genomgått viss revidering och bantats, men kärnvärdena från det ursprungliga förslaget finns kvar. Hamn– och gatuförvaltningen som ledde projektet, bildade en särskild gestaltningsgrupp med bl.a stadsarkitekten och SFV:s slottsarkitekt. Löpande kommunikation hölls även med Sparbanksstiftelsen som sponsrade halva kostnaden för projektet.

 

4. Vilken var den största utmaningen med projektet (tekniskt, miljömässigt, regelmässigt eller vad?)

Det utsatta läget vid öppet, salt hav och vad det innebär för konstruktion, materialval och kostader i kombination med komplex arkitektur

 

5. Vad blev ni allra nöjdast med?

Det faktum att det blev välbesökt direkt och att se folk trivas och ha kul. Extra glädjande var det att se tjejerna ta för sig lika mycket vid hopptornet som killarna. När det kommer till anläggningen så blev det väldigt lyckat på det sätt som arkitekturen ramar in sin omgivning och samtidigt är en plats i sig själv. Stadsbadet är inte bara en ny central mötesplats, utan också ett nytt sätt att uppleva stan och kustlandskapet. 

 
Annonser:
Annonser