« tillbaka

För sakens skull

Text: Cecilia Öfverholm

Mitt bland risfälten måste ändå vara den optimala platsen för ett sake-bryggeri. Inte undra på att det lilla bryggeriet Shiraito har frodats här sedan 162 år tillbaka.

Det är hård konkurrens bland sakebryggerierna i Japan. Shiraito är ett litet bryggeri som lever mer på sin kvalitet än kvantitet. Numera är det ganska välkänt, inte bara i den lilla staden Itoshima, där bryggeriet ligger, utan också i den stora grannstaden Fukuoka, och enligt ryktet sträcker sig det goda renommét hela vägen från landsbygden, havet och bergen, till Tokyo.

När det var dags att förnya lokalerna fick arkitekten Taketo Tashiro på A-um förtroendet. Han hade råkat på den gamla sakemästaren och gillade hans produkter och framför allt den gamla historiska byggnaden där bryggeriet legat i 160 år. I uppdraget låg att skapa mer utrymme och modern utrustning för att kunna brygga en ännu bättre sake.

– Bryggeriet bestod av flera byggnader som byggts till under åren när man behövt mer utrymme. När jag fick frågan ville ägaren förnya några byggnader som slitits hårt. För att kunna få in ny teknik och utrustning var vi tvungna att designa om hela komplexet, säger Taketo.

Projektet kom allt mer att handla om att ta hand om det gamla och addera nytt vid sidan av, utan att låta de olika epokerna smälta samman. Den äldsta byggnaden är över 100 år gammal med typiskt, triangulärt överlappande sadeltak som skapar en karakteristisk siluett tillsammans med de andra byggnaderna. Den nya volymen fick också en överlappande trekantsform, som gav en något uppdaterad, modernare siluett.

Men funktionen var ändå det främsta i Taketos arkitektur. Den fönsterlösa fasaden skapar en massiv och bastant känsla som förstärks av materialvalet betong. Just fasader utan fönster är karakteristiskt för sakebryggerier, vars produkt måste skyddas från solljus.

Därför är också Shiraitobryggeriets ikoniska, gamla byggnad fönsterlös. Den nya byggnaden följer samma tradition och här är det bara personalens rum och tvättrummet som släpper in dagsljus.

Den nya volymen är också ritad med inspiration från andra, moderna sakebryggerier.

Innan projektet startade tog Shiraitos ägare med sig Taketo på flera studiebesök på andra bryggerier för att visa hur den moderna tekniken fungerade, och vad den krävde.

– Samtliga byggnader på bryggeriet måste fungera som en. Hur medarbetarna rör sig på bryggeriet var viktigt att tänka på. Vi var också tvungna att hitta den bästa lösningen när det gällde själva exteriören, hur det nya och gamla fungerade tillsammans, i staden och omgivningen, och med hänsyn tagen till den begränsade budgeten, säger Taketo.

Betongen dominerar, och var ett självklart val med tanke på funktion där fermenteringsrummet måste hålla en kontrollerad och jämn temperatur, men också med tanke på beständighet och hygien.

– Betong var idealiskt när det gällde kylrummets placering och funktion, och min tanke var också att den platsgjutna betongen skulle passa bra med den gamla ikoniska byggnaden på platsen, säger Taketo.

När den nya byggnaden väl står på plats, och vissa justeringar gjorts i efterhand, har den blivit sakebryggeriets nav som för samman den nya teknologin med de gamla traditionerna. Och ut kommer ännu bättre sake.

Annonser:
Annonser