« tillbaka

Först på plats

Text: Matilda Stannow
Foto: Felix Gerlach

Utopia förlänger Uppsalas stadskärna i området Södra Rosendal.

Utopia arkitekters Emma Jonsteg har förtjänstfullt klivit fram och gjort sin arkitektröst hörd i arkitektur- och inte minst bostadsdebatten. Något som gett bränsle och energi även till andra. För det finns självklart fler röster än hennes, men media gillar att fokusera på en i taget och sedan ett par år är Emma nog den som kanske bäst lyckats få in foten. Och när kåren inte bara kon­kurrerar om uppdragen, utan mer kollegialt inser att alla vinner på att byggbranschen gång på gång får budskapet att god arkitektur lönar sig och att arkitekter har användbara kunskaper när det gäller att bygga hållbart, så är synliga arkitekter viktiga. Som arkitektkontor blev Utopia därmed också snabbt rookien som bjöds in att delta i markanvisningstävlingar och ta fram idéprojekt till kommuner och bostadsbolag. Förföriska 
renderingar av färgstarka Utopia-signerade bostads­hus dök upp än här än där.

En del idéer ligger kvar på ritborden eller har hamnat i malpåse som kanske alltför spännande projekt. Men under de senaste åren har även flera av kontorets projekt kommit i gång. Det projekteras flitigt på kontoret som stadigt växer i antal medarbetare och nu växt ur sina lokaler på Kungsholmen i Stockholm. Majoriteten av kontorets projekt är bostadsprojekt, varav ett antal är under uppförande. Och i hyreshuskvarteret strax utanför Uppsala, som vi presenterar på följande sidor, inleddes inflyttningen under hösten 2015.

Så lite upp till Utopia-bevis är det som gäller när jag nu får se husen på riktigt. Projektet 
ligger i stadsdelen Södra Rosendal, som är under uppbyggnad i södra Uppsala. Utopia har ritat ett av bostadskvarteren med åtta hyresrättshus för ByggVesta.

Eftersom Utopias kvarter är först på plats så blir det också de här husen som visuellt identifierar och sätter sin prägel på den nya stadsdelen. Skiftande höjder och materialval och husens placering på tomten ger en bra brokighet och fina gårdsrum, om än i en nedtonad version av projektets tidiga illustrationer. Småskalighet och variation ger kvarteret den koppling till Uppsalas gamla stadskärna som Utopia haft som inspiration.

Emma Jonsteg beskriver det så här:
– Vi ville att Södra Rosendal skulle kännas som en naturlig förlängning av stadskärnan. Skalan, stilen och brokigheten gör att vi kommer bort från känslan av ett typiskt nyproducerat ”ytterområde” och ger Södra Rosendal en naturlig känsla av samhörighet med Uppsala som stad, både känslomässigt och fysiskt.

I kvarteret kombineras ett par större och mindre hustyper. Vissa hus sitter ihop, andra är fristående. De 119 hyresrätterna är fördelade på 56 tvåor, 33 treor, 25 fyror och 5 femmor Lägenhets­planerna är traditionella och väl lösta, alltså –i positiv bemärkelse – inga större överraskningar. Området ligger med naturen och rekreationsområden in på knuten, vilket ger fina utblickar från köks- eller vardagsrumsfönstren. På gårdarna finns gemensamma cykelrum och förrådshus för redskap som ger uterummet trivsamma vinklar och vrår. Cykel­rummen är helt i trä och kontrasterar mot 
husens varierade plåt- och putsfasader.

– Närmiljön med sina grönområden lockar till utomhusvistelse, och kvarterets plan, balkongerna och de många entréerna gör steget mellan ute och inne kort. Vi hoppas att vi har lyckats skapa en miljö där man ofta och gärna springer på sina grannar och där umgänge och gemensamma aktiviteter snabbt blir en självklarhet, säger Emma Jonsteg.

Det här är ett fint hyresbostads­projekt, dock ännu inte lika livfullt som i renderingarna. Men det är för tidigt att döma. Det här är nybyggarland och på väg att både tas i bruk och om hand av sitt folk, förhoppningsvis brokigt. Man får göra ett återbesök.

Kategori: Bostäder Projekt: Hyreshus i Södra Rosendal Adress: Vårsätravägen, Uppsala Arkitektkontor: Utopia Arkitekter Byggherre: ByggVesta Upplåtelseform: Hyresrätt Antal lägenheter: 119 Färdigställt år: 2015
 
Annonser:
Annonser