« tillbaka

Fredriksdalskajen

NIVÅ LANDSKAPSARKITEKTER

Hur fick ni uppdraget att rita parken?

– Vi hade tidigare ritat den offentliga utemiljön i den intilliggande etappen öster om Fredriksdalskajen, Hammarby Gård i Hammarby Sjöstad, åt exploateringskontoret i Stockholms stad. Vi fick fortsatt förtroende att arbeta vidare med nästa etapp.


Vad fanns på uppdragsgivarens önskelista? Hur såg pitchen ut?

– Den ursprungliga tanken var att en mindre serveringsbyggnad skulle placeras på kajtorget. När det inte blev av ställdes frågan till oss: hur löser vi platsen med den nya förutsättningen? Platsen som var delvis utbyggd i vattnet behövde aktiveras på något sätt, både för den nyinflyttade lokalbefolkningen, men också för förbipasserande. Vår idé var en kombination av vistelse, vila och någon lekfull, oväntad aktivitet för alla åldrar. Den norrvända kajen bjuder på få soltimmar. Vi lanserade idén att bygga ut ett soldäck innanför ledverket som styr båtarna in till Hammarbyslussen, att utnyttja en befintlig funktion för att skapa en attraktiv rekreationsmiljö. På så sätt fick vi till en solig plats att hänga på, längs den långa, norrvända strandpromenaden. 

Vi har under många år försökt få jobba med oväntade, lekfulla inslag, till exempel gungor, på andra ställen än på ordnade lekplatser. Lek i andra miljöer, till exempel på ett torg, som riktas till alla åldrar för att motverka stereotypa föreställningar om vad människor i olika åldrar önskar.

Hur har ni samarbetat med uppdragsgivaren?

– Ett nära samarbete med representanter för uppdragsgivaren är en förutsättning för ett lyckat projekt. En gemensam målbild och ett gemensamt ansvar så att rätt beslut tas och rätt val görs under processen är avgörande för resultatet. I det här fallet hade vi det stödet av viktiga personer i Stockholms stads organisation, när projektet var i kritiska lägen.

Hur har ni översatt visionen till arkitektur?

– Kontorets övergripande vision är att skapa en lokal, platsspecifik landskapsarkitektur. Det vill säga att projektet ska ha en tydlig förankring i platsen, utifrån dess förutsättningar, potential och kvaliteter. En annan del i vår vision är att skapa lekfulla och poetiska inslag i landskapsarkitekturen. Dessa mål är översatta i utnyttjandet av ledverket för att skapa en solig plats för solbad och picknickhäng. Den industriella och marina karaktären har tagits upp i material med båtkänsla: kraftig reling i trä, vita stålräcken, storskaliga hällar av platsgjuten betong och gula hamnpollare som informella sittplatser och trafikstyrning.

De specialritade gungställningarna på kajtorget har extra breda gungsitsar för att passa både stora och små. Där kan man gunga högt eller bara sitta och vaja under ett tak där solens strålar mjukt silar in. På kvällen är det ett milt ljussatt rum, under gungornas bågar.  Inspirationen till valvformen är hämtad från Skansbrons rundade portiker från 1920-talet – två öppningar i betongbron på var sida om slussen. Dessa samspelar med soldäckets betongplattformar och gungornas bågformade tak.

Vilken var den största utmaningen med projektet?

– Hela projektet, som i sin helhet är ett komplext stadsutvecklingsprojekt med bostäder, verksamheter, bussgarage med mera. Det startade redan 2008 och kaj, torg samt soldäck färdigställdes först 2018. Under den tiden byttes projektledare ut några gånger. En utmaning var att övertyga nya projektledare om våra förslag på lösningar i de olika delarna, och att hålla vår vision levande hela vägen. En annan utmaning var att lyckas skapa en rekreationsmiljö för människor att vistas och röra sig i, samtidigt som viktiga hamnfunktioner fortsatt skulle vara verksamma på kajen.


Vad blev ni mest nöjda med?

– Att helheten blev så bra! Och att soldäcket och gungorna var så populära redan den första, varma sommaren 2018. Vi är också väldigt glada över att vi fick genomföra gungorna på torget, som höll på att försvinna ur projektet i slutskedet.

 
Annonser:
Annonser