« tillbaka

Gammal är äldst

Text: Lisa Marie Mannfolk Eklund
Foto: Filip Dujardin och David Grandorge

Bodde vi alla i Belgien skulle vi längta efter ålderdomen, och att få flytta till äldreboendet i Aarschot. Här har arkitekturen lyckats skapa en knutpunkt för hela samhället med inkluderande rumsligheter, respektfullt valda material och en tanke om ökad social samvaro.

Ett äldreboende som vill knyta en ung del av staden till en gammal, är det definitionen av kongenialt? DRDH Architects har i samarbete med det belgiska kontoret de Vylder Vinck Taillieu ritat ett äldreboende i staden Aarschot där de försöker göra just detta. 36 servicelägen­heter med tillhörande gemensamma ytor och ett center som är öppet för allmänheten ska tillsammans erbjuda de äldre både en möjlighet att bo kvar i hemmiljö så länge det går, och en chans att umgås på ett mer spontant sätt. Det ska helt enkelt inte kännas så definitivt att bli gammal, från och med nu.

Byggnaden ligger som sagt på gränsen mellan en ny och en gammal del av staden, och har ett medvetet nedtonat formspråk i fasaden för att fungera som en brygga mellan dessa båda. Den utgörs av tre långa, smala huskroppar runt ett litet torg, vilket krokar i stadens aktiviteter, drar in dem till de äldre och förhoppningsvis gör de äldre mer delaktiga. Det vita teglet och de tre distinkta volymerna med sadeltag av svart zink känns närmast tidlösa.

– Tillsammans reflekterar de olika delarna av byggnaden platsens historiska identitet och placerar de boende mellan staden och landskapet, förklarar DRDH Architects. Det är också så de tycker om att arbeta, med arkitekturen som ett sätt att gripa in i och interagera med samhället.

Den genomgående tanken har varit att göra vardagen lättare och mer meningsfull för de boende. Och det har under hela processen varit viktigt för kontoren att undvika den ”introverta, institutionaliserade arkitekturen”, som enligt dem ofta blir resultatet när äldreboenden ska byggas. Flera av lägenheterna på bottenvåningen har därför en dörr ut mot den gemensamma trädgården, och de som bor på våningen ovanför har utsikt mot densamma från sin balkong. Enkla, naturliga material och lugna färger med ett fåtal kulörstarka utropstecken ger lägenheterna själ.

– Projektet har med framgång bundit samman livet i äldreboendet med marknadsplatsen utanför. Centret används både av de boende och av resten av staden, och har blivit något av en knutpunkt, säger David Howarth, som är en av grundarna till kontoret.

Innergårdar i varierande storlekar hjälper till att skapa rytm och gör det enklare att orientera sig. De uppmuntrar också de boende till att umgås genom att blanda privata och publika funktioner, ett grepp som också dyker upp exempelvis i köken som har ett fönster ut mot korridoren så att grannar kan se varandra och känna livet i byggnaden. En större, central gård inbjuder som entré och där ligger också recep­tionen, kaféet och flera samlingsrum.

– I en tid när de boendes familjeband och sociala nätverk krymper ökar små gester i arkitekturen möjligheten till ett socialt liv genom att erbjuda platser för spontana möten, avslutar kontoret.

Kategori: Äldreboende Projekt: Aarschot Adress: Aarschot, Belgien Arkitekt: DRDH Uppdragsgivare: OCMW Aarschot Yta : 5 600 kvm Färdigställt : 2016
Annonser:
Annonser