« tillbaka

Gammal byggnad – ny funktion

Text: Frida Jeppsson Prime

I början på året samlade Sweco sin Stockholmsverksamhet under ett tak då arkitekterna flyttade in i Svenska Dagbladets gamla tegelbyggnad i Marieberg från 1960-talet, ritad av Anders Tengbom.

Renoveringsbehoven var stora från början, eller skulle de kanske flytta? Under en period tittade man på flera alternativ, allt ifrån nybyggen till ombyggnader. SvD-huset var ingen favorit, då byggnaden hade fysiken emot sig, berättar Daan Cedergren, regionchef för Sweco Architects, som också var med i styrgruppen för det nya huset. Det övergripande målet var att samlokalisera kompetenserna och för det krävdes en total omgörning. En hiss placerad i byggnadens mitt revs för att skapa kontaktytor mellan våningsplanen och byggnadens två delar; skrapan och de lägre våningarna. Utrymmet gjordes om till en ljusgård, kallat Vardagsrummet.

– Vi förändrade byggnadens förutsättningar genom detta grepp, säger Daan Cedergren.

Anna Markström är också arkitekt och har framförallt jobbat med gestaltningen av Vardagsrummet.

– Vi ville verkligen inte ha någon affärsmässig miljö, utan en känsla som är så långt ifrån ”corporate” som möjligt, förklarar hon.

Styrgruppen arbetade med symboler för att visualisera projektets huvudaspekter. Exempelvis ville man synliggöra möten, vilket man löste genom att placera kulörta mötesrum med glaspartier ut mot ljusgården. Ytterligare ville man synliggöra kommunikation, varför man byggde en fristående trappa som binder samman våningsplanen. Man synliggjorde kunskap genom vertikala bokhyllor där medarbetarna lämnar och lånar böcker fritt. Hållbarhet var en av de viktigaste aspekterna – dock en utmaning att symbolisera rumsligt. Men en detalj de tog fasta på var bland annat möblerna de valt, nämligen tidlösa ”designklassiker”. Vad som inte syns, men som är avgörande, är att hela energisystemet är utbytt. Inomhus-klimatet regleras nu av väderleksprognosen och ventilationen, liksom belysningen, styrs av rörelsesensorer. Allt för att uppnå guldklassificering i Sweden Green Building Councils miljöpris.

Idag arbetar drygt 1 500 personer i det nya kontoret, varav cirka 140 är arkitekter.

Annonser:
Annonser