« tillbaka

Gångbar arkitektur

Text: Frida Jeppsson Prime

Nu har ett världsarv fått ett ansiktslyft. I den spanska staden Cadiz har arkitekterna funnit en lösning som både skyddar naturen och gör den tillgänglig för besökare.

Längs esplanaden Santa Bárbara i spanska Cádiz ligger den världsarvskyddade parken 
Genovés med exotiska växter av amerikansk börd. Den har sedan länge skyddats av en ganska oattraktiv mur som både visuellt och fysiskt har skärmat av parken och esplanaden på ett oönskat vis. Men för inte så länge sedan ansåg staden att området behöver rustas upp och en arkitekttävling utlystes av rådhuset i Cádiz och den lokala arkitektföreningen. Uppdraget var att omorganisera och urbanisera strandområdet kring parken och esplanaden.
    Det vinnande förslaget av José Luis Bezos Alonso ersatte den gamla och stängda muren med en konstruktion som skyddar parken och dess vegetation samtidigt som den tillåter mer rörelse och kontakt med esplanaden längs stranden.

Esplanaden som idag delvis är en byggd struktur, med anlagda naturzoner och sport- och lekplatser, har tidigare enbart fungerat som parkering trots dess vattennära läge. I dag finns det fem nya entréer till esplanaden och strutens tak fungerar som en trafikled på nära 300 meter med inbyggda utkiksplatser såväl som viloplatser. Utöver detta erbjuder planet i gatunivå flera rum för vitt skilda kulturella evenemang och aktiviteter.
Arkitekterna har sökt en lätthet i gestaltningen av området och valt att arbeta med olika transparenta material som glas och polykarbonat.

Vad : Arkitektur Var: Cadiz, Spanien Vem: José Luis Bezos Alonso
Annonser:
Annonser