« tillbaka

Geometri på paletten

Text: Emma Ångström
Foto: Edmon Leong

Kommunikation är ledordet för UNStudios bostäder i Peking. Villorna är i dialog med omgivningen och varandra, såväl som med de boende.

Skulpturer i en park – det var konceptet för UNStudios villaområde Fairyland Guorui i Miyun, Peking. Villorna med böljande organiska former kontrasterar mot gatornas strikt organiserade rutnätssystem.

– Vi är intresserade av att måla med geometri. Det handlar om att experimentera och inte låta geometrin dominera arkitekturen, geometrin ska i stället stödja och möjliggöra våra designidéer, säger Ben van Berkel på UNStudio.

På tomten möts två floder och området är omgivet av berg. För att ta tillvara på tomtens vackra omgivningar är villorna placerade i en öppen planorganisation. En promenad längs floden, en central park och gator kantade av träd spinner vidare på idén att införliva naturen så mycket som möjligt i designen.

Visionen för designen av villorna var att kombinera individualitet med en stark känsla av gemenskap.

– Jag kallar det ”grannskapseffekten”. Det är viktigt att varje hus är unikt så att respektive ägare enkelt ska kunna identifiera sitt eget hus, men vi ville samtidigt skapa en känsla av ett samhälle, säger Ben.

Huskropparna är placerade längs raka gator men är fria i sin skulpturala form och orienterade mot olika vyer av landskapet.

Genom en subtil förskjutning av formerna som skapas genom att bjälklagen vrids och den böljande fasaden får nya uttryck, genereras en rytm i gatuelevationen. Detta i sin tur tillför en känsla av harmoni och kontinuitet.

Ett fåtal grundelement, som villornas balkonger, fönster, skärmtak, takterrasser och altaner, varieras för att skapa diversitet, samtidigt som området upplevs som sammanhållet och produktionen effektiviseras. Fasadernas välvda ytor skapar också en koppling till det omgivande bergslandskapet, liksom husens färgsättning
och material.

– I tidigt skisskede använde vi mer färg men till slut valde vi en dämpad och naturlig färgskala för att arkitekturen skulle smälta samman med landskapet.

Geometrierna krävde skräddarsydda produktionstekniker och arkitekterna eftersökte material med särskilda kvaliteter som underlättade skulpteringen av byggnaderna. Fasaden är därför utformad av återvunnen pulveriserad sten. Flera andra hållbara lösningar har applicerats på villorna. Husen är designade efter passivhuskrav med hänsyn till villornas orientering och fönsterpartiernas placering och storlek. Energisparande installationer som speciell vägg- och fönsterisolering, golvvärme, sol- och vindenergi som driver belysningssystemet har använts, liksom avancerade ventilationssystem för bra inomhusklimat. Fotgängare prioriteras i området och bilar parkeras på en gemensam plats.

– I dagens samhälle är hållbarhetsaspekten väsentlig och vi söker konstant nya material och tekniker för att utveckla hållbara lösningar i våra projekt. Men vi har också en bredare syn på begreppet och verkar till exempel för social hållbarhet, flexibilitet och effektivt utnyttjande av marken. Inom arkitektur har hållbarhet blivit mycket mer omfångsrikt än det ursprungliga ”cradle to cradle”-begreppet.

UNStudio fick uppdraget att rita villaområdet av Guorui Group 2010. Kontoret grundades 1988 av Ben van Berkel och Caroline Bos, då under namnet Van Berkel & Bos Architectuurbureau.

– Vi har ingen genomgående estetik i våra olika projekt, jag föredrar att vara fri från stilreferenser. Men jag är till exempel intresserad av arkitekter som inkorporerar sin konst i arkitektur, såsom Clorindo Testa och Le Corbusier. Testas målningar är nästan lika fascinerande som hans planlösningar.

UNStudio har filialer i Amsterdam, Shanghai och Hongkong med totalt 190 anställda och verkar inom arkitektur, stadsplanering, infrastruktur, inredning och produktdesign.

– För mig handlar arkitektur i grunden om kommunikation – om arkitekturen inte kommunicerar är det inte arkitektur. I detta fall skapar villorna en visuell och strukturell dialog med omgivningen, och samtidigt kommunicerar villorna med varandra i sin form. Och genom sin individualitet talar respektive hus också med de boende – kommunikationen tar olika uttryck.

Vad : Bostäder Var: Miyun, Peking Vem: UNStudio Ansvarig arkitekt: Ben van Berkel Area: 26 455 kvadratmeter Färdigställt: 2015
Annonser:
Annonser