« tillbaka

Hamnmagasin

Text: Ellinor Thunberg
Foto: Rasmus Hjortshøj

 

Toppmodernt och Svanenmärkt, men samtidigt stilmässigt
förankrat bland packhus och kanaler i stadsdelen Christianshavn.
Vilhelm Lauritzen Arkitekter och COBE har ritat en hyllad byggnad
på en omdebatterad hamntomt i Köpenhamn.

Det har stormat rejält kring Krøyers plads under ett helt decennium och fem tidigare förslag från olika arkitektkontor har möts av högljudda protester från framför allt de boende i området. På grund av den turbulenta bakgrunden bestämde sig teamet på Vilhelm Lauritzen Arkitekter och COBE för att tänka nytt – både när det gäller gestaltning och tillvägagångssätt.

–Vi ville göra på ett annat sätt och skapade en process där vi, tillsammans med kommunen och stadsarkitekten, involverade såväl de boende i området som invånarna generellt, säger Thomas Scheel, arkitekt och partner på Vilhelm Lauritzen Arkitekter.

Processen var öppen och grundade sig i tre workshopar där allmänheten kunde komma med frågor, förslag och ha en dialog med arkitekterna. På så sätt involverades alla som ville redan från början i tomtens framtid.

–Jag tror att vi gjorde rätt i att berätta mycket om varför byggnaderna ser ut som de gör och vi arbetade också mycket med höjden och att anpassa husen till den historiska kontexten, säger Dan Stubbergaard, arkitekt, kreativ ledare och grundare av COBE.

Han berättar också att platsens historia hjälpt dem att motivera de arkitektoniska idéerna både för sig själva och för stadsarkitekten, politiker och invånare. Dessutom, säger Thomas, har de tagit kontexten mycket mer handgripligt än något tidigare förslag, samtidigt som de adderat något nytt. På så sätt blir de tre femvåningshusen en brygga mellan historia och nutid.

En viktig aspekt är att byggnadernas höjd har anpassats till området. Takens lekfulla vinklar skapar en modern dimension, men även den högsta nocken är i linje med de omgivande taken. Det gör att de nya byggnaderna smälter in i Christianshavns siluett och låter närbelägna landmärken som Vor Frelsers Kirke, med sin spiralformade tornspira, få fortsätta att ta plats på höjden i stadsrummet.

Omgivningarna bjuder på kontraster och här samsas packhus, kanaler, finkrogar och streetfood. Sedan förra sommaren går det också att cykla här­ifrån och tvärsöver hamnen direkt till Nyhavn och Skuespillhuset med hjälp av den nya Inderhavns­broen som ligger ett stenkast bort.

Husen har totalt 105 lägenheter, men har trots sin exklusiva utformning och adress en öppen och inkluderande dimension i och med att botten­planet är dedikerat till butiks- och restaurang­lokaler. Där flyttar flera verksamheter in framöver och snart blir det både mat och dryck här. Krøyers plads är ett publikt torg med plats för solbadare såväl som båtar, och längs kajen närmast vattnet har man lämnat plats åt fortsättningen på den befintliga strandpromenaden. Byggnaden är den första i Danmark att
bli miljömärkt med Svanen, vilket i stora drag har inneburit genomtänka val när det gäller material men också utformning för att bygga så energisnålt som möjligt. Men Svanenmärkningen i sig har inte inneburit några större utmaningar enligt arkitekterna.

–Man får vara uppmärksam på att hela tiden hitta producenter och material som uppfyller Svanenmärkningen. Men jag tror det ligger naturligt för oss som arkitekter att tänka klokt, smart och hållbart när vi jobbar, säger Dan. Han cyklar förbi Krøyers plads varje dag på väg till och från jobbet på COBE och känner sig mycket nöjd med att skapat en byggnad som passar väl in i området. Thomas håller med och de lägenhetsägare som arkitekterna har kontakt med trivs i sina nya hem. Krøyers plads har även vunnit priser som World’s Best Residential Development på fastighetsgalan MIPIM 2015 och en Green Good Design Award som delades ut av Chicago Athenaeum i samarbete med The European Centre for Architecture, Art, Design and Urban Studies i januari. Enligt Dan har det inte varit mycket debatt om husen i Köpenhamn sedan de blev färdigställda, trots tomtens omdiskuterade historia. Stormen om Krøyers plads verkar till slut ha ebbat ut.

Kategori: Bostäder och handel Projekt: Krøyers plads Adress: Christianshavn, Köpenhamn Arkitekt: Vilhelm Lauritzen Arkitekter och COBE Yta: 20 000 kvadratmeter Färdigställt: 2016 Foto: Rasmus Hjortshøj
Annonser:
Annonser