« tillbaka

Hamnområde blir mediecentrum

Text: Mats Almegård

År 2001 klubbade Århus kommun i Danmark igenom att det industriella hamnområdet skulle förvandlas till ett urbant centrum för stadens invånare.

Något i stil med den utveckling som Malmö gått igenom under senare år: ut med de gamla hamndockorna, in med företag, institutioner – och framför allt människor. Att knyta samman stadens invånare med vattnet var ett annat mål.
Nu börjar det nya området ta form – och centralt är det nya medie­huset Dokk1 där Århus stadsbibliotek kommer att husera. På Dokk1:s 26 500 kvadratmeter kommer det förstås vara möjligt att låna böcker – men det är inte det viktigaste för ett modernt mediehus. Tanken har varit att skapa en plats som är öppen, demokratisk och väldigt modern.

Det satsas därför mer på möten och kontakter. Enligt Århus stad har biblioteket gått från att vara en plats för transaktioner till en plats för interaktion. Arkitek­turen i Dokk1 speglar detta – ledorden har varit öppenhet och transparens.

Vad : Stadsplanering Var: Århus, Danmark
Annonser:
Annonser