« tillbaka

Han är mäktigast i design- och arkitektursverige

Text: Johan Kellman Larsson
Foto: Katrin Greiling

Krister Schultz basar över 140 anställda – och 450 exploateringsprojekt. Huvuduppdraget för Stockholms stads exploateringsdirektör? Att utveckla huvudstadens markinnehav. Målsättningen är att bygga 100 000 nya lägenheter fram till 2030.

Bredvid en dator på Krister Schultz rymliga kontor på Kungsholmen i Stockholm hänger en anslagstavla. Högst upp på den har exploateringsdirektören nålat fast en skiss över ett höghus. Men det är inte en arkitektonisk ritning, utan en ekonomisk. Skissen är talande för Krister Schultz uppdrag. Det är han som ”sitter på pengarna” – men utan politiska beslut kan en exploateringsdirektör inte driva progressen; varken av byggandet eller av stadsutvecklingen i stort. På den punkten är han bestämd.

– Jag blev förvånad över att jag hamnade så högt upp på Maktlistan. Helt klart. Varför? Jag bedömer helt enkelt inte att jag har så mycket makt. Det är politikerna som fattar besluten om vilka projekt som ska genomdrivas. Exploateringskontoret kan inte på egen hand beställa en plan eller starta ett projekt av betydelse. Vi bereder ärenden, för att prata byråkratspråk.

Redaktionens motivering till att du har hamnat så högt upp är att du styr över Stockholms tillväxt och exploatering. Var det byggs, vad och av vem. Du håller inte med om det?

– Nja, åtminstone inte att det är jag som styr över det själv. Men det är klart att jag har ett inflytande över diskussionen om enskilda projekt och principer. Men det är politiken som beslutar över varje enskilt beslut som rör marktilldelningen.

Apropå höghusskissen på din anslagstavla: Varför har vi så få höga hus i Stockholm?

– Skissen är en kostnadskalkyl som visar just hur komplext ekonomiskt det är att bygga högt. Det är en aspekt som ofta glöms bort i debatten. Huvudförklaringen till att det inte oftare byggs höga hus är framförallt ekonomisk, inte politisk. När man närmar sig 80 meter börjar det kosta en hel del, vilket i sin tur medför en stor risk för byggherren.

Men det finns också ett visst politiskt motstånd mot höga hus i innerstaden?

– Jo, men min erfarenhet är att den ekonomiska realiteten är det största problemet. Själv har jag inget emot höga hus, jag tror vi måste våga släppa taget lite om vi ska få en spännande utveckling.

Vad skulle du säga är din främsta uppgift som exploateringsdirektör?

– Att leda arbetet mot det övergripande politiska målet: 100 000 nya bostäder i Stockholm fram till 2030. Det är vår uppgift att vara motorn i den utvecklingen. Vid sidan av bostadsbyggande ska även all privat och offentlig service, kommersiella intressen och infrastruktur samordnas.

Men bara under de närmaste tio åren väntas Stockholms befolkning – enligt Stockholms handelskammare – växa med nästan 400 000 till. Hur ska staden möta behovet?

– Befolkningsinflyttningen överstiger prognoserna, så är det. Därför är också behovet och visionen mer aktuell än någonsin. Därför skapar vi förutsättningar för 4 000 nya bostäder varje år, plus att det tillkommer 1 000 nya bostäder på privat mark. Detta är ett stort ansvar som staden tar, och det tycker jag ofta glöms bort i bostadsdebatten.

Har du någon hjärtefråga?

– Det är egentligen inte min uppgift att vara ambassadör för en särskild fråga, kan jag tycka. För mig är helhetsperspektivet viktigast, att säkerställa ett högt bostadsbyggande med bra kvalitet och en god exploateringsekonomi.

Annonser:
Annonser