« tillbaka

Helsingborgs eget Central Park

Text: Aleksander Kovacevic

En rätvinklig svart kub omgiven av en böljande glasfasad. Så ser Helsingborgs nya landmärke ut – Helsingborg Arena.

En rätvinklig svart kub omgiven av en böljande glasfasad. Så ser Helsingborgs nya landmärke ut – Helsingborg Arena. Staffan Premmert på Sweco Architects är ansvarig arkitekt för projektet han beskriver som stadens ”Central Park”.

– Jag har försökt levandegöra de stora fasadytorna med att, i ett slumpartat mönster, lägga in helblanka skivor i den annars matta fasadytan. I byggnadens inre miljö har utmaningen varit att se till att organisera åskådarnas rörelser så att man hittar lätt till sin sittplats, till kiosker, toaletter och utrymningsvägar. Färgsättningen i foajéerna domineras av
den välvda foajéväggens orangeröda färg, säger han.

Byggnadens arkitektoniska grepp syns tydligt då man ser den från gatan. En rätvinklig svart kub som är omgiven av en böljande vågig glasfasad. Kuben är själva arenarummet med matcharenan och publikläktarna. Den omgivande vågiga strukturen är foajéerna dit man går i pauserna och blickar ut över stan eller intar en god supé innan eller efter matchen. Arenans böjda linjer ska föra tankarna till den intilliggande 1950-talsbyggnaden Idrottens Hus med sitt välvda tak.

En viktig aspekt har varit att miljöcertifiera byggnaden, bland annat med solceller. Placerade på arenans södra fasad ser dessa ut som stora fönsteröppningar på håll. Kvällstid får
byggnaden en fasadbelysning som kan variera i kulör efter aktuellt evenemang och utanför huvudentrén finns ett konstverk i form av en genomsiktig glob utförd av konstnären Lars Englund. Inne i entréhallen finns en frostad kristallvägg uppförd av konstnärinnan Ingegerd Råman. Direktiven för projektet var att byggnaden skulle ge staden ett nytt ansikte, men arenan har inte bara blivit ett arkitektoniskt landmärke, utan ska också bjuda till interaktion och umgänge.

– De närboende får en festplats som inte bara består av en arenabyggnad för idrott och evenemang utan också av en ”idrottsoas” med utomhusaktiviteter som väggklättring, skateboardåkning och motionsslingor som sträcker sig långt in i Fredriksdals Trädgårdar. Som ett eget ”Central Park” till rekreation och nöje.

Annonser:
Annonser