« tillbaka

Husarviksbron

Arkitekt: &Rundquist

1. Hur fick ni uppdraget att rita projektet?

Det började som en liten utredningsskiss redan 2004 då det var bråttom att hitta ett broläge som gjorde det möjligt att leda om cykeltrafiken när hela gasverksområdet skulle bli en byggplats för Norra Djurgårdsstaden. Det blev början på en lång process…


2. Vad fanns på uppdragsgivarens önskelista/hur såg pitchen ut?

Bron skulle uttrycka mötet mellan den nya stadsmiljön söder om Husarviken med Nationalstadsparkens landskap, den skulle enkelt kunna öppnas för de fritidsbåtar som har sin hamn innanför och vara inbjudande och tillgänglig för gående och cyklister.

3. Hur har ni samarbetat med uppdragsgivaren/fick ni fria händer, eller vad?/hur har ni översatt visionen till arkitektur?

Idén om en väldigt enkel grundform som i uttrycket tar ett språng från park till stad och där öppningstekniken görs helt dold inom den slutna formen kom tidigt i processen. Valet av rostfritt stål som material låg i linje med det enkla uttrycket och utgick från att få ett minimalt underhåll och mindre miljöbelastning då man undviker rostskyddssystem med målning.

För att realisera och utveckla visionen har det varit ett tätt samarbete med Stockholms stad och KDF, Kungl. Djurgårdens Förvaltning, och inom konsultgruppen med brokonstruktören, och med ljussättaren Klas Möller. Även under byggtiden med entreprenören.


4. Vilken vad den största utmaningen med projektet (tekniskt, miljömässigt, regelmässigt eller vad?)

Projekt som lever under en lång tid kan ibland tappa bort målbilden under resans gång. Utmaningen var ta till sig av förändrade tekniska krav och samtidigt hålla fast vid grundídén om en sammanhållen, enkel och ”detaljlös” form.


5. Vad blev ni allra nöjdast med?

Att det blev som vi tänkt – och att det blev fint!

Annonser:
Annonser