« tillbaka

I finstämda rum

Text: Matilda Stannow
Foto: Åke E:son Lindman

En lågmäld byggnad, mänsklig och därför så välfungerande. Man slås av betydelsen av god arkitektur, inte minst i rum som hanterar stora känslor. I bårhuset på Norrtälje sjukhus behövde arbetsmiljön förbättras och byggnadens läge var inte heller optimalt. Efter en förstudie föreslog Link Arkitektur i stället en nybyggnad på en annan tomt, där läget gav bättre koppling till sjukhuset och transporter förenklades. Men tomten var trång. Det ledde till att byggnaden blev större under mark än ovan. Ytkrävande rum för balsamering, svepning och lättare obduktion placerades i källaren, medan markplanet rymmer visningsrum och samtalsrum för de anhöriga.

– Värdighet i avskedet oavsett religiös tro, eller ingen tro, blev vår utgångspunkt när vi planerade och ritade det nya bårhuset. Det var lika viktigt att miljön skulle kännas fridfull och respektfull som att den skulle ge en god arbetsmiljö. Det som blev en extra utmaning var att så stor del av verksamheten behövde placeras under mark, berättar Linda Santesson som tillsammans med Caroline Csemiczky ansvarat för projektet.

Bårhuset har sin besöksentré ut mot gatan, men kopplas också direkt till sjukhuset genom att en befintlig korridor i sjukhusets källarplan har förlängts. Besöksdelen och den övriga verksamheten ligger i två separata tegelvolymer som binds ihop av en kommunikationslänk i trä och glas. Länken fungerar också som ett stort dagsljus­insläpp ner till källarplanet. Med hjälp av murar skapas en tydlig plats för bårhuset vilket ger ett lugn kring byggnaden som ligger i ett utsatt läge mellan sjukhusets ambulansintag och gods­mottagning. Teglet dominerar och knyter an till sjukhusområdet, men bårhuset har fått sin egen karaktär med hjälp av teglets format och förband.

 – Ja, i det här projektet är det teglet som spelar huvudrollen både utvändigt och interiört. Vi har gett de två huvudbyggnaderna olika karaktär med hjälp av tegelförbanden. Garagedelen är murad i ett klassiskt löpförband med släta fogar, en enkel byggnad utan andra öppningar än garageportarna. Besöksdelen har mer karaktär och är murad med halvstensförskjutning i höjdled som ger en diagonal mönsterverkan och fönster och dörrar har fått kraftiga omfattningar i slipad betong, beskriver Linda Santesson.

Vardagsviktig, vacker arkitektur. För mig blir teglet mest minnesvärt, finstämt exteriört och i det mjuka ljuset i väggarna i de enkla rummen som är till för anhöriga och vänners avsked. Visningsrummet kan enkelt möbleras om för att passa olika former av avsked, nischer och dörrar kan öppnas eller hållas stängda, i dold förvaring finns utrymme för rituell tvagning. Både samtals­rummet och visningsrummet ligger skyddade för insyn med fönster som vetter mot en mindre muromgärdad trädgård. Och från visningsrummet finns det möjlighet att gå direkt ut i trädgården en stund om man behöver det.

Det stora i det lilla.

Vad : Bårhus Var: Norrtälje Vem: Arkitektkontor LINK Arkitektur Ansvarig arkitekt: Linda Santesson och Caroline Csemiczky (ansvariga arkitekter), Pär Kristoffersson (handläggare), Carl-Fredrik Danielson (detaljutformning tegelfasader), Evald Fernstedt och Jenny Carlstedt (övriga medarbetare) När: Färdigställt 2015 Byggherre : Locum AB Landskapsarkitekt: WSP
Annonser:
Annonser