« tillbaka

I händerna på vassläggaren

Text: Kajsa Ihre
Foto: Åke E:son Lindman och Christian Badenfelt

Naturens egna förutsättningar var grundläggande för Wingårdhs när de ritade Tåkern – ett vasst naturum för fågelskådare och flanörer.

Sjön Tåkern i Östergötland har sedan länge varit ett Mekka för fågelskådare. På uppdrag av Naturvårdsverket och Sveriges Arkitekter har Wingårdhs ritat ett fågelskådningstorn samt ett helt nytt naturum inbäddat i vassen.

– Det är en sak att läsa beskrivningen på vad uppdragsgivaren efterfrågar, men en helt annan att vara på plats och se hur det verkligen ser ut, ta in naturen och stämningen, säger Jonas Edblad, arkitekt på Wingårdhs.

Sjön Tåkern omges av mycket bördig mark. På 1800-talet sänktes sjöns vattennivå från två meter till 80 centimeters djup för att komma åt den attraktiva jorden till jordbruket. Sjöns förändrade förutsättningar fick fågellivet att blomstra, vilket i sin tur lockade dit fågelskådare från hela landet. Det var också med fågeltornet man inledde projektet då det befintliga tornet var i mycket dåligt skick.

– Uppdragsgivaren efterfrågade en plats som leder människor ut i naturen, en så kallad ”gate opener”. En 140 meter lång ramp lyfter besökarna fem och en halv meter över stranden och erbjuder genast en fin överblick över sjön, såväl som skogen och övrig natur.  Från början var rampen främst till för rörelsehindrade personer, men lusten att bekvämt vandra gör att de flesta väljer den här vägen upp i tornet, säger Jonas Edblad.

Arkitektteamet åkte ut till området där naturummet skulle byggas och promenerade runt på platsen, i skogen och runt sjön. Väl tillbaka vid ritbordet satt känslan kvar av att det behövdes ett skydd för vinden, samt möjlighet att komma upp en bit över marken för att få en bra vy över sjön och den kringliggande naturen. I sjön växer vass och den skymde sikten då man som besökare stod på markhöjd.

– För naturummet ritade vi en skyddande u-form, öppen mot södersolen men sluten mot sjön och hårda vindar.  En ny gångstig fick leda vägen till entrén och trärampen som löper runt byggnaden lyfter besökarens ögon upp över den vajande vassen, berättar Jonas Edblad.

Konceptet för naturummet kom att handla om naturliga material och platsens egna förutsättningar, i det här fallet vassen i sjön. Då platsen ligger lite avsides och marken är sank så var det också viktigt med en lätt konstruktion.

– När vi undersökte vassens potential som byggnadsmaterial förstod vi att om man jobbar med minst 45 graders lutning på vassen så har den en hållbarhet på 60 år, vilket är anmärkningsvärt med tanke på att halm har en varaktighet på 25 år. Där och då kom det att handla om att få ihop så många minst 45-gradiga vinklar som möjligt, säger arkitekten.

Sammansättningen av vinklarna har gett huset sin speciella form och sitt kantiga uttryck. Alla byggnadens komponenter tillverkades i fabrik och monterades på plats.

Den svagaste länken på ett vasstak är taknocken där vinkeln inte uppgår till 45 grader. Historiskt har man bytt ut vassen högst upp regelbundet, men här löstes det genom att göra en taknock helt i glas för att ge underliggande vass ett bra skydd. Glastaket ger också ett fint ljusinsläpp åt lokalerna nedanför.

Att aldrig ha ritat en byggnad i vass tidigare innebar naturligtvis en utmaning. För att hitta vägen tittade man mycket på tidigare projekt och tog hjälp av gamla handböcker. Det finns en del vassläggare i Sverige, men ingen med tillräcklig kapacitet att hantera ett projekt av den här kalibern. Vass monteras i buntar och därefter hugger man fram den form man vill ha.

– Eftersom man inte vet hur utfallet ska se ut jämfört med ritningen när det gäller vass innebar det absolut en utmaning att arbeta med. Man är helt i händerna på vassläggaren vilket så klart kan kännas nervöst.

Inne i naturrummet finns idag en fågelutställning som 70 000 besökare har beskådat sedan byggnaden invigdes i våras.

– Det känns såklart jätteroligt att så många verkar tycka om platsen, säger Jonas Eblad, som gärna skulle göra om ett liknande projekt i framtiden.

Annonser:
Annonser