« tillbaka

I melodi med naturen 

Text: Mia Masnic

Frits van Dongen & Patrick Koschuch

Musikhallen Musis Sacrum i Arnheim i Holland väntade på ett ansiktslyft och dessutom en ny konserthall. Det var den holländska arkitektbyrån van Dongen-Koschuch som vann en inbjuden arkitekturtävling med sitt förslag att placera konserthallen i en separat paviljong i den intilliggande parken och sammankoppla de två byggnaderna med en glasfoajé. Musikhallen byggdes på 1800-talet, med tillbyggnad från bland annat 1980-talet.
– Vi presenterade två alternativ varav det ena var med ett glasfönster bakom scenen, i tillbyggnaden och mot parken. Den lösningen gjorde att kunden valde oss, berättar Ralph van Mameren, projektledande arkitekt.
Uppdraget var att uppdatera den existerande byggnaden och göra den till ett riktigt musikhus som kan bli en mittpunkt för musikrelaterade evenemang i Arnhemområdet. Musikhallen är dessutom hem till Het Gelders Orkest, en av Hollands ledande klassiska orkestrar. För arkitekterna var det också viktigt att till fullo integrera parken som omger byggnaderna. Genom att plantera fler träd, växter och buskar, samt minimera antalet gångbanor, skapade de en känsla av engelsk trädgård. En stor terrass byggdes mot sydväst och en trappa i sydläge mot parken. Ambitionen var att göra Musis Sacrum till en lockande plats för både sommar- och vinteraktiviteter.
– Vi ritade fönster bakom podiet i den gamla konserthallen. Dessutom byggdes en stor del av fasaden i tillbyggnaden i ultraklart glas. Det gör att fler människor nu kan njuta av de olika aktiviteterna i Musis.
Konserthallens glasfönster bakom scenen kan öppnas upp mot parken. Den blir som en botanisk kuliss och gör framför allt att man kan ha utomhusevenemang i parken.
De största utmaningarna för arkitekterna var dels att genomföra ett så pass omfattande projekt utan förstöra den vackra parken, och dels att göra en så stor renovering under en relativt begränsad budget. För att lyckas med det delade de upp projektet i två delar. Den ena bestod av att riva alla tillägg från efterkrigstiden och skapa en multifunktionell byggnad för musikrelaterade event. Eftersom man ville göra så lite inverkan som möjligt på platsen ligger en stor del av den cirka  6000 kvadratmeter stora byggnaden under mark. Det är också därför man valde att göra stora delar av tillbyggnaden i glas. I kombination med den gröna keramikfasaden och sedumtaket, konkurrerar den nya hallen inte med sin naturomgivning.

Den andra delen av projektet bestod av att restaurera den gamla byggnaden och uppdatera den till dagens brand- och säkerhetsstandard. Målet var att gömma alla tekniska förnödenheter och främst att återställa byggnaden till dess forna glans. Resten av budgeten gick till att reparera sprickor i väggarna, återskapa de gamla fiskbensmönstrade golven och bygga upp den östra fasaden utifrån en teckning från 1888. Den gamla konserthallen har också fått tillbaka alla sina originalvalv och takornament.
Samarbetet med kunden beskriver Ralph van Mameren som inspirerande och gränstänjande.
– Het Gelders Orkest hittade möjligheter att använda byggnaden på ett sätt som vi inte hade tänkt på. Backstagefoajén ritades som en scen för en kör, och orkestern upptäckte att när dörrarna var öppna kunde kören höras hela vägen in i konserthallen. Det var som ett ljud från källaren som skapade en magisk akustisk effekt. Under öppningskonserten var det en av de mest förtrollande och överraskande inslagen. Det är också en av anledningarna till att konserthallen anses vara så unik. Vi som arkitekter kunde å andra sidan introducera en rad lösningar som gör det möjligt för Musis att ha hålla evenemang på sätt som de tidigare inte kunnat tänka sig, förklarar Ralph van Mameren.
Arkitekterna blev extra nöjda med hur fönstret bakom scenen i den nya byggnaden förhöjer upplevelsen under konserten.

– På kvällen skiftar bakgrunden från en solnedgång till en vy över ett vackert upplyst träd. Det blir som en fantastisk dekor och gör konsertupplevelsen ganska exceptionell.

 
Annonser:
Annonser