« tillbaka

I skarven mellan natur och stad

Text: Mats Almegård

Ett stort område utanför Tokyo har växt fram med hjälp av arkitekterna på Conran and Partners. Naturen har stått i centrum.

Den engelska arkitektbyrån Conran and Partners har nyligen färdigställt ett projekt i Tokyo i vilket hela 20 hektar urban stadsmiljö har genomgått ett förnyelseprojekt som syftat till att skapa en harmonisk övergång mellan det urbana och naturen som gränsar till området. Futako Tamagawa, som området heter, ligger i Tokyos utkant, längs Tamagawa-floden. Här har det uppförts 400 000 kvadratmeter butiksytor, kontor, bo­städer och rekreationsområden, bland annat en ny park. Bostäderna är belägna i tre torn, vardera mellan 28 och 40 våningar höga.
Conran and Partners designkoncept för projektet accentuerar områdets placering: i utkanten av det urbana Tokyo med en relativt stor järnvägsstation i väst, men med kontakt med Tamagawa-floden och i närhet till naturområden i öst.

Conran and Partners har löst det hela genom att skapa en slags tröskel som reflekterar den geografiska placeringen. En platå har uppförts som fungerar som en slags stig från ena sidan till den andra – och de individuella byggnaderna som ligger i närheten svarar mot denna idé genom färgval och form. Arkitekturen blir lättare och mer eterisk ju närmare man kommer parken.
    – Futako Tamagawa är ett uttryck för våra ambitioner att alltid berika livet för de som bor i eller besöker de områden vi skapar, säger Tim Bowder-Ridger, som är vd för Conran and Partners.

Vad : Stadsutveckling Var: Tokyo, Japan Vem: Conran and Partners
Annonser:
Annonser