« tillbaka

Intimt för tusental 

Text: Emelie Strömfors
Foto: Åke E:son Lindman

Gustav Appel Arkitektkontor har öppnat ett nytt centrum för svensk galoppsport.

Galopp är en av världens största sporter. Men i Sverige är den liten, ofta förväxlad med och bortglömd till förmån för travet. En möjlighet att ändra på det visade sig när Stockholms­anläggningen Täby Galopp och dess konkava byggnad, ritad av Gustaf Lettström 1960, skulle bli bostäder. På gamla Bro Önsta gårds marker, fyra mil norr om Stockholm, har ett nytt centrum för svensk galoppsport byggts upp från grunden. Fyra gånger större än dess föregångare i Täby men med ambitionen att vara intimare.

– Svensk Galopp var tydliga med att de ville ha en bana som var stämningsfull även till vardags, inte en arena, berättar arkitekten Gustav Appell. När man fick uppgiften att rita publikområdet på Bro Park valde Gustav Appell arkitektkontor därför att bygga en mindre läktarbyggnad, tätt intill banan, som fungerar för tusentals men även för den ensamme besökaren. Vid de stora tävlingsdagarna bygger man på med tillfälliga läktare.

– Det är ekonomiskt och känslomässigt rätt, konstaterar Gustav Appell.

Stillheten hos den nylagda sanden i dirt tracken bröts för första gången av hovars nedslag när Proud Possibility sprängde mållinjen på Bro Park den 1 juni 2016. Den sexårige valackens galoppsteg tycktes genljuda i den böljande formen hos den luftiga läktarbyggnaden när han flög fram mot en vinst i anläggningens första lopp. Det karaktärsskapande taket har inte enbart kopplingar till galopphästens språng. Byggnadens stålstomme är en integrerad del av arkitekturen, den bär upp de tre våningsplanen och låter de fritt svävande taken lämna fri sikt över banan.

– Det finns en väldigt stark koppling mellan hur huset är byggt och hur det ser ut. Symbiosen mellan estetik och konstruktion, det är nog det som jag brinner mest för i det här projektet.
Och det har också skapat den ikoniska formen, säger Gustav Appell.

Med Stockholmsutställningens funkisbyggnader, Koppartälten i Haga och Klampenborg galoppbana i Köpenhamn som referenser ritade Gustav Appell arkitektkontor två hus på Bro Park, en mindre byggnad för aktiva och läktar­byggnaden för publiken. Svensk Galopp har byggt för förvaltning vilket gett arkitekterna utgångspunkten att välja hållbara material berättar Gustav Appell. Träpanel som målats med linoljefärg exteriört, golv av borstad kalksten från Borghamn, rostfritt stål och skinn interiört.

– Om exteriören strävar efter att vara ganska ren så händer det mycket mer i interiören. Vi ville inte att det skulle vara för stramt, det är ganska lätt att göra stram arkitektur anser jag. Det är svårare att göra arkitektur som är lekfull och fortfarande bra, säger Gustav Appell och fortsätter berätta att brittiska stildrag uppstod ganska osökt. Romber, tagna från jockeytröjor, går igen från entrégrindens smide till bardisken av skinn. Klassiska färger som engelskt röd och brittisk racing green syns i trädetaljer, bardiskens kakel och de special­målade utemöblerna: Grythyttans High-Tech. Bro Park har flera uppgifter, utöver att till­godose behoven vid storslagna lopp och den vardag som är arbetsplats för hästarna och deras ryttare, är målsättningen att anläggningen ska fungera som en destination även när det inte är tävling. Likt de klassiska galoppbanorna i England ska här finnas flera sidoverksamheter och med tiden ska parkmiljön växa samman med det befintliga grönområdet kring den gamla mangårdsbyggnaden på Önsta gård.

– Våra byggnader är färdiga men de står i ett sammanhang som i sig ska växa och utvecklas. Platsen kommer att få en mycket mer helgjuten känsla om en 15–20 år tror vi, säger Gustav Appell och fortsätter:

– En galoppbana byggs ju vart hundrade år ungefär. Den ska stå där länge. 

Kategori: Galoppbana Projekt: Bro Park Adress: Bro Önsta, Upplands Bro Arkitektkontor: Gustav Appell Arkitektkontor Beställare: Svensk Galopp Färdigställt: 2016 Foto: Åke E:son Lindman
Annonser:
Annonser