« tillbaka

Kontraster Kungsholmen

Text: Ellinor Thunberg
Foto: Åke E:son Lindman

Varg Arkitekter har ritat nya bostäder i Stadshagen på Kungsholmen. Rum tog sig en titt

Två punkthus på en gemensam sockel, med längsgående balkonger i mässing och kontrasterande vita gavlar. Det blev resultatet när Varg Arkitekter ritade nya bostäder i Stadshagen på Kungsholmen. Arkitekterna ville koppla samman gatan med den bakomliggande parken, men även befästa gaturummet. Därför vilar de båda huskropparna ovanpå en sammanhängande sockel.

–De befintliga punkthusen längs gatan kopplas samman i sockelvåningen. Vi byggde vidare på den strukturen 
och ville på samma sätt stärka och 
aktivera gatan, men lät huset släppa 
från grannfastigheten för en allmän koppling till parken. Höga punkthus 
i stadsmiljö kräver mycket omsorg i mötet med gatan, säger Jonte Norin 
på Varg Arkitekter.

De två husen rymmer totalt 187 lägenheter och kontraster är en röd tråd för att hantera den stora volymen. Den mest uppenbara är där de gyllene balkongsidorna möter krispigt vita gavlar, men den längsgående känslan möter också vertikala element. Fönstren har grupperats i ett rytmiskt mönster som upprepas var tredje våning och skärmar knyter ihop balkongerna på höjden.

I botten finns förskola och kommersiella lokaler, men de två huskropparna är i övrigt identiska och har sju lägenheter per våningsplan.

–De större lägenheterna ligger i hörn, där kök och vardagsrum har fri utsikt från gavlarna medan sovrummen vetter mot balkongen. Alla sovrum i hela projektet är på så sätt bullerskyddade, säger Jonte Norin.

Förutom en lösning på bullerproblematiken så ger de långa balkongerna flera utgångar från varje lägenhet och plats för både middagar och odling för den som önskar. Han berättar också att projektet har haft fokus på hållbarhet, både när det gäller energiförbrukning och material. I de allmänna ytorna önskade sig kunden Einar Mattsson en avskalad och stram hotellkänsla, där exteriöra materialval som mässing återkommer.

Tomten är liten, gatorna lutar och det finns inte mindre än fyra markplan i projektet vilket bidrog till viss komplexitet. Men nivåskillnaden mellan gata och bakomliggande park skapade samtidigt skyddade gårdar i direkt anslutning till parken. Punkthusen låter parken skymta förbi även från gatan och husets förskola är placerad med gångväg från både parken och gatan, vilket också ger en välanvänd genväg till alla som jobbar eller bor i området.

–Det var en stor utmaning att få in en förskola i projektet, som är hårt exploaterat. De har en liten gård, men klarar sig tack vare närheten till parken.

När vi frågar vad Jonte Norin känner sig extra nöjd med svarar han genast husets karaktäristiska balkonger och då i allt från funktion till gestaltning och materialval.

–Byggnaden kommer att hålla länge och åldras vackert, det är en nog så viktig aspekt av hållbarhet.

Kategori: Bostäder Projekt: Kvarteret Gladan Adress: Korsningen Warfvinges väg/Kellgrensgata, Stockholm Arkitektkontor: Varg Arkitekter Färdigställt: 2016 Foto: Åke E:son Lindman och Jonte Norin
Annonser:
Annonser