« tillbaka

Kontrasternas konstruktion

Text: Emelie Strömfors
Foto: Sebastian Schels

En idrottshall kan vara hur trist som helst, men den kan också vara något helt annat. För en relativt billig penning har Almannai Fischer Architects visat vad riktig arkitektur handlar om. 

Där floderna Inn och Salzach möter varandra ligger byn Haiming. Här karaktäriseras landskapet av de båda floderna, dalar och ängar. Till väster om byn, bortom frodiga betesmarker och skog, reser sig röken från skorstenarna ur det närliggande industriområdet med dess raffinaderier och fabriker. I utkanten av den lilla byn med två tusen invånare ligger en byggnad som agerar med en slags successiv intensifiering. På avstånd framstår den som ganska lydig; med sin grånande träfasad och sluttande tak kamouflerar den sig som en av de många lador som finns i regionen. Men ju närmre betraktaren kommer, desto mer övergår byggnaden till ett annat narrativ. Arkitekten Florian Fischer beskriver skiftet som en arkitektonisk förfining i detaljer och material, och samtidigt en ökad irritation.

– I ordets rätta bemärkelse – en ojämnhet, säger han och fortsätter:

– Byggnadens alldaglighet är en slags abstraktion, en analogi för sammanhang och utanförskap på samma gång.

Det är med andra ord ingen lada som Almannai Fischer Architects har ritat på den tyska lands­bygden utan en idrottshall. Fram till nyligen använde den lokala idrottsklubben SV Haiming en sliten och liten skolidrottshall. Almannai Fischer Architects slog sig ihop med ingenjören Harald Fuchshuber för att rita en ny idrottshall. Önskemålen från kunden var få, utöver en specificerad storlek var låga kostnader det enda kravet. Initialt var budgeten 2 miljoner euro, i slutändan landade den strax över, på 2,4 miljoner. Arkitek­toniskt fanns inga riktlinjer. Florian Fischer berättar att uppgiften att bygga så billigt som möjligt var något han tog sig an med glädje.

– För där, om något, kan vi bevisa vår kompetens som arkitekter.

Kravet på att hålla kostnaderna nere och sam­tidigt konstruera bärande balkar med en spännvidd på runt 26 meter ledde teamet till att utforska en typ av träkonstruktion som normalt inte används för offentliga byggnader. Prefabricerade fackverk med galvaniserade spikplåtar är billiga och enkla att producera och syns vanligtvis i industribyggnader. Florian Fischers pappa har en lagerhall som är byggd med samma system, så arki­tekten var bekant med tekniken men hade aldrig använt den tidigare.

– Men jag har alltid gillat elegansen och densiteten hos sådana byggnader. Att använda tekniken till en idrottshall kändes som en fantastisk tekniköverföring, säger han.

Florian fortsätter berätta att teamet å ena sidan försökte respektera sammanhanget och dess historia och å andra sidan ville uppfylla beställarnas uttryckta önskan om att bygga idrottshallen så billigt som möjligt.

– Vi försökte tolka detta, begränsande, faktum som designfrihet. Så med stor glädje, och samtidigt med extrem disciplin, försökte vi hitta möjligheter att underminera normerna som finns hos vanliga idrottshallar, säger han och fortsätter:

– Det är också det som är skönheten, att
standarden inte kan tillämpas eftersom bygg­naden då skulle bli för dyr. Så vi kunde aldrig falla tillbaka på det. Om det inte hade varit fallet skulle hallen förmodligen sett ut som många andra.

På insidan fick det faktum att en idrotts­hall
alltid kräver en stor hall som det viktigaste utrymmet i byggnaden styra den rumsliga strategin.

– Inledningsvis tänkte vi inte så mycket på funktionen hos hallen som på dess utseende, speciellt ljuset, den synliga konstruktionen och proportionerna, säger Florian.

De blottade fackverken i trä skapar ett grafiskt mönster på de 7,5 meter höga väggarna. Mer­parten av den synliga konstruktionen är bärande. Den stora södra väggen är undantaget. Här är det synliga rutnätet ovanför den massiva betongbalken enbart dekorativt, det refererar till den bärande konstruktionen och används för att ge hallen en enhetlig estetik.

Arkitekterna ville med idrottshallen skapa känslan av ett heroiskt utrymme och samtidigt en funktionell och avslappnad plats, vars enda syfte är just idrottande. För att användaren inte ska störas i sitt utövande har den norra väggen klätts med inslag av polykarbonatpaneler som låter filtrerat ljus tränga igenom in i rummet. Robusta material, enkla detaljer och ett obehandlat uttryck, exempelvis i det kaklade golv som ofta återfinns i bilhallar, och den genomgående träpanelen betonar ytterligare hallens nyttofunktion.

– Vi använde de material som du normalt ser i liknande byggnader, allt handlar om hur de har kombinerats och till och med konfronterats med varandra. Det är något jag älskar att tvinga fram, säger Florian.

Turnalle Haiming är en serie av kontrasterande par, det vardagliga utseendet mot detalj­rikedomen exteriört, en pragmatisk konstruktion mot heroiska uttryck interiört och ett avgörande förhållande mellan arkitektur och teknik. Eller som Florian uttrycker det när han pratar om idrottshallens tvetydiga uttryck ”vi ville introducera begreppet poetisk funktionalism”.

Kategori: Idrottshal Projekt: Turnhalle Haiming Adress: Haiming, Bayern, Tyskland Arkitekt: Almannai Fischer Architects med Harald Fuchshuber Engineer Beställare: Lokala idrottsföreningen SV haiming tillsammans med myndigheten i Haiming Projektår: 2016 Foto : Sebastian Schels
 
Annonser:
Annonser