« tillbaka

Kraftfullt i Kristianstad

Text: Matilda Stannow
Foto: Felix Gerlach

Ibland kan det komplicerade se så självklart ut, när det väl är färdigt. I det komplexa infillprojektet Rådhus Skåne i kvarteret Kristian IV finns det ingenting som skaver. 

När Kristianstads kommun och Region Skåne 2010 beslutade sig för att samlokalisera sina administrativa lokaler anade man säkert att det skulle behövas ett radikalt grepp. Behovet var att trolla fram en effektiv arbetsplats för 700 personer med ett stort antal mötes- och styrelserum, foajéer, ny sessionssal och personalmatsal med plats för 300 personer. Förutom att vara en modern arbetsplats skulle den även fungera som en öppen och lätttillgänglig mötesplats för stadens medborgare.
Fojab arkitekter fick uppdraget att ansvara för allt, från mark, om- och nybyggnader till interiörer med specialritade möbler och armaturer. Beställaren önskade sig en offentlig byggnad i tiden, belägen mitt i en historisk kontext.
– Exteriört handlade det om att understryka det nya kvarterets värdiga framtoning vid renässansstaden Kristianstads paradplats. Vår bärande idé blev att så långt som möjligt bevara byggnadernas yttre skal och att låta nytillskotten inspireras och samsas med de bevarade sekelskiftesfasaderna. Däremot lät vi kvarterets mitt helt byta skepnad, därinne reser sig nu en sex våningar hög glaskropp. Att vi har hela gestaltningskompetensen samlad inom arkitektkontoret gav oss korta beslutsvägar. Huvudidéerna från de första skisserna finns kvar och har genomsyrat projektets utformning på alla nivåer, säger Greger Dahlström, ansvarig arkitekt på Fojab.

Förutom organisation och utformning av interiörerna innebar inredningsuppdraget en omfattande brukarprocess där representanter från olika avdelningar och förvaltningar deltog. Det moderna öppna kontoret skulle erbjuda ”god tillgänglighet, öppenhet och flexibilitet”, samtidigt var kravet att kunna arbeta ostört viktig att tillgodose. I entrévåningen ryms alla husets publika delar – sessionssal, medborgarcentrum, foajé och reception samt övriga sevicefunktioner. På plan 2–5 sitter politiker och tjänstemän. Personal­matsalen med tillhörande takterrass ligger på översta våningen med storslagen utsikt över stad och bygd.
Sessionssalen är utformad som ett hus i huset och reser sig två våningar hög; med sina frilagda fasader blir den väl synlig från flera håll och på så sätt en viktig orienteringspunkt i kvarterets inre. Salen är specialritad för region- och kommun­fullmäktiges möten men kan genom flexibel möblering ändras för att användas även till andra sammankomster.
Byggnaderna känns väl sammanhållna, ett par karaktärsskapande naturmaterial som sten, trä och koppar används genomgående i både exteriörer och interiörer. Fasaderna och invändiga pelare är klädda med italiensk travertin, entrévåningens golv är i tysk kalksten och ljus ask används till både väggar och golv och även i en stor del av inredningen.
Rådhuskvarteret blev Årets bygge 2015. Jag är alltså inte ensam om att tycka att det är ett väldigt vacker hus, hela vägen utifrån och in.

Kategori: Till- och ombyggnad kontor Projekt: Rådhus Skåne Adress: Västra Storgatan 12, Kristianstad Arkitektkontor: Fojab arkitekter Beställare: Kristianstads kommun och NCC Färdigställt : 2014
Annonser:
Annonser