« tillbaka

Kvalitetsarbete hos Kjellander + Sjöberg

Text: Cecilia Öfverholm

Arkitektkontoret Kjellander + Sjöberg går i bräschen för ett kvalitetssäkrat hållbarhetsarbete.

De har tillsammans med This is Studio i London och Resource Vision tagit fram ett verktyg som numera används i alla företagets processer för att säkerställa hållbar arkitektur och stadsbyggnad.

– Det är vårt verktyg för att föra en aktiv dialog, berättar Saki Azodi och Jakub Jílek, båda arkitekter på Kjellander + Sjöberg, och även arkitektkontorets kommunikatörer som varit med i processen att ta fram K + S Workbook.

Verktyget är en bok förpackad i en box som innehåller fyra delar: Practice, Principles, Process och Projects – den senare är en packe vykort med information om arkitektkontorets hållbara projekt.

I Practice-delen presenterar Kjellander + Sjöberg sitt företag och kärnvärdena när det gäller kvalitet i stadsbyggnad, hållbarhet och innovation. Principles handlar om hur K + S driver sin designprocess utifrån sex principer: resurser, natur, klimat, samhälle, livsstil och interaktionen mellan stad och människa. I delen Process struktureras arbetsprocessen.

 

I sex kapitel guidas projektteamen i komplexa frågor. I boken finns sidor för anteckningar och i varje kapitel finns ett antal frågeställningar som behöver svar.

I bokens inledning skriver arkitektbyrån: ”Vi har en stark tro på lagarbete och samarbetsprocesser, där vi strävar efter enkelhet och klarhet i komplexa frågor, som involverar många aktörer och mål. K + S Workbook är vårt verktyg till att stärka de gestaltningsprocesser vi deltar i, genom att hjälpa oss och våra kunder att utforska ny potential i givna resurser – i städer, platser, fastigheter och samhällen.”

– Vi har arbetat med hållbarhetsfrågor i många år men inte nedtecknat arbetet strukturerat på det här sättet tidigare. Nu kan vi använda verktyget för att kommunicera med kunder och andra, säger Saki och Jakub.

Vad : Arbetsverktyg Vem: Kjellander + Sjöberg
Annonser:
Annonser