« tillbaka

Kvarteret Basaren 

WINGÅRDH ARKITEKTKONTOR

 

Hur fick ni uppdraget att rita Basaren?

– Det var via en tävling – parallellt uppdrag – år 2006.

Vad fanns på uppdragsgivarens önskelista?

– SKB förvaltar sina lägenheter själva och ville ha ett hållbart hus. Bra material som åldras väl ger i längden låga förvaltningskostnader. De har stor erfarenhet och vet hur de vill ha sin lägenhetsblandning och vilka rumsstorlekar som fungerar. Det här är det tredje bostadshuset som vi ritar för dem. Tidigare är Kvarteret Kappseglingen i Hammarby gård och Kvarteret Muddus i Norra Djurgårdsstaden.

Hur har ni samarbetat med uppdragsgivaren – fick ni fria händer?

– Vi har aldrig fria händer. Vi hade en bra grundidé som har vidareutvecklats.

Hur har ni översatt visionen till arkitektur?

– Vi delade upp byggnadsvolymen i två för att vi ville att det skulle komma ner solljus på Hantverkargatan. Och för att de uppstickande delarna skulle rimma i skala med gavlarna på Norr Mälarstrand, så som byggnaden ses från bland annat Västerbron. Rundningarna finns i närstående funktionalistiska byggnader och minner också om den nu rivna basaren.

Vilken var den största utmaningen med projektet?

– Att bygga centralt i Stockholm är en utmaning! Vårt projekt har vägts av stadsbyggnadskontor, länsstyrelsen har haft synpunkter på höjder och till sist har grannar överklagat. Processen tog 12 år. Det som är byggt är alldeles vanligt och väl inpassat. Demokratin har fungerat väl. Från Västerbron syns tydligt hur de två uppstickande bostadstornen i bredd rimmar med Norr Mälarstrands gavlar.

Vad blev ni mest nöjda med?

– Vi är mest nöjda med den ursprungliga idén att bryta ner den långa byggnadsvolymen i två torn, som låter södersolen nå ned till Hantverkargatan. Det tillsammans med byggnadens rundade gavlar, kontinuerliga gavlar och ljusa tegel ger ett väluppfostrat intryck. Byggnadens låga profil och vänliga vanlighet är dess största förtjänst.

 

Annonser:
Annonser