« tillbaka

Kvitto på examen

Text: Cecilia Öfverholm
Foto: Åke E:son Lindman

Bicky Chakraborty finansierar studenthus på KTH:s campus. Sandellsandberg har ritat.

Ett halvt sekel. Det var då, 1966, som en ung kille från Indien visade sig ha en entreprenörsådra utöver det vanliga. Han studerade vid KTH och bodde på Körsbärsvägen. När studenterna lämnade sina lägenheter tomma under sommaren ägnade sig Bicky Chakraborty åt att hyra ut dem. Det blev starten på hans hotellimperium som vi i dag känner som Elite Hotels. Han har dock aldrig glömt de glada studentåren på Körsbärsvägen. Som en återbetalning till det som lade grunden för hans framgångar har han finansierat det senaste av studenthusen som uppförts på KTH:s campus, ritat av Sandellsandberg.

Enligt Bicky Chakraborty känns det som att sluta cirkeln när han nu skapar förutsättningar för att morgondagens studenter ska få möjlighet att känna samma glädje och gemenskap i sitt student­liv som han gjorde. En sådan finansiär och initiativ­tagare är det inte alla studenthus som har, och historien kring detta hus slutar inte här. Från allra första början var huset tänkt att vara ett containerhus. Containrarna skulle exempelvis kunna tas från Rotterdams hamnar som är många containrars slutdestination. Förslaget utreddes under ett par år, och utsikterna för att få planerna i verket såg ljusa ut. 25 kvadratmeter var ett lämpligt utrymme för studenterna, och detaljplanen vann laga kraft. Högst upp i huset skulle ett växthus ligga, en idé som hejades på av KTH som hade en tanke på att kunna koppla sin forskning till odlingen. Men till slut visade detsig att containeridén blev ett ineffektivt utnyttjande av kvadrat­metrarna, och när Sandellsandberg till slut hittade en lämplig entreprenör blev det ett definitivt nej.

– Tanken var god. Det kommunicerade återanvändning och var ett fint och naivt projekt, men entreprenören NCC backade, säger arkitekten Mattias Rubin de Lima på Sandellsandberg.

Mattias tillsammans med Thomas Sandell och Finn Särnö gjorde ett omtag. I stället för att sex studenter skulle få plats per våningsplan enligt containerförslaget, ritade de nu ett bostadshus för nio studenter per plan, där alla lägenheter fick var sin balkong. Man behöll idén med ett växthus på taket, men av ett mer imaginärt slag. Här finns i dag kontorsplatser, men det yttre växthusskalet är halvklimatiserat med luckor för ventilation och brandgas.

Hustypen är enkel och kompakt med studentbostäder längs en mittkorridor. Dock sticker huset, klätt i mörkgrått tegel, ut bland de övriga byggnaderna i campusområdet. Det är inte bara takvåningen av glas som väcker uppseende utan också fönstren som ligger som djupa hål, med en metallisk känsla framkallad av den påmålade kulören, i fasaden mot gatan. Omfattningen runt fönstren är bockad plåt som har samma kulör som alla utvändiga partier.

– Vi ville också skapa någon typ av innovation med teglet. Den är lagd av tegelsättare på plats och vi har låtit fogen svälla över. I början väckte idén protester och man pratade om risken för att någon skulle få murbruket i huvudet, säger Mattias.

I dag rymmer huset 58 studentlägenheter, jämfört med containerförslagets 42. Utefter långsidorna löper inglasade balkonger för bullerskydd. Balkongerna har en träpanel som är brandimpreg­nerad och bestruken med Sioo impregnering för beständighet och patinering. Panelen, som kommer att gråna med åren, är kiselpåstrykt för att få en patinerad, robust känsla. Fram till 2017 finns planer på att 6 000 nya studentbostäder ska finnas i Stockholmsområdet, varav cirka 500 inom KTH:s område. Sandellsandbergs projekt på Drottning Kristinas väg är ett av de första som färdigställts. Huset har redan fått uppmärksamhet och nominerades till Årets Stockholmsbyggnad 2016. Som en liten markering från finansiären och byggherren har Bicky Chakraborty låtit sätta sitt eget bomärke ”Ett hem” i sanskrit på fasaden mot gatan. Cirkeln är sluten.

Kategori : Studentbostäder Projekt: Studenthus Drottning Kristinas väg Adress: Drottning Kristinas väg 47, Stockholm Arkitektkontor: Sandellsandberg Beställare: Bicky Chakraborty Upplåtelseform: Hyresrätt Antal lägenheter: 56 Färdigställt: 2015
 
Annonser:
Annonser