« tillbaka

Lära för livet

Foto: Åke E:son Lindman

ARKITEKT: LLP ARKITEKTKONTOR

Det talas om grundskolan, om dess mål och värdegrund, om alla barn och ungas rätt till kunskap och trygghet. Det talas även om dess brister, torftiga och undermåliga lärmiljöer för såväl elever som skolpersonal. I kölvattnet av det omfattande bostadsbyggandet följer ett nödvändigt radband av nya skolor och förskolor. Framtidens skola förväntas erbjuda både kvalité och mångfald, inte längre bara viktigt för de som ska gå där, nej mer än så, för med hjälp av högt rankade, fräscha skolor och förskolor ökas attraktionen och därmed konkurrensen mellan bostadsområden och stadsdelar. I min spaning efter goda exempel, blir jag inte besviken, just nu färdigställs många skolor med genomtänkta, omhändertagande och kloka rum för lärande. Erfarna skol-arkitekter anlitas och inte sällan utformas lokalerna i dialog med skolpersonal och elever. Det ser helt enkelt lovande ut.

I Vaxholm kunde till exempel en hel drös med högstadieelever (årskurs 7–9) ta sin nya skola i besittning vid terminsstarten i höstas. I Kronängsskolan har inget lämnats till slumpen, både utemiljön och den välritade nya byggnaden ger stolthet och identitet åt hela Campus Vaxholm, kommunens storsatsning och samlingsplats för lärande, kultur, sport och fritidsaktiviteter uppbyggts kring Vaxö idrottsplats vid infarten från Stockholm.

Skolbyggnaden är i tre plan och ligger insjunken i en sluttning i norr, en bred trappa förbinder skolgården i söder med en terrass på lågdelens tak. Exteriörerna präglas av horisontella fönsterband i aluminium i de ljusa fasaderna som på håll ut att vara plattsatt guldfärgad keramik, men är i vanligt tegel.

– Men tegelstenarna har gjutits in i sandwichelementen med flatsidan utåt, den sidan av stenen är egentligen inte tänkt att synas men ger en fin variation i färg och struktur, på avstånd och när man kommer nära, beskriver Mattias Palme, som både varit ansvarig och handläggande i projektet. 

Skolans stora samlande rum är entréhallen som nås direkt från både skolgården, gatan och terrassen. Här ligger aulan, ny scen för hela Vaxholm, och Kulturskolans lokaler. Skolans bibliotek, administration, fritidsgård och matsal nås via en gallerigång ut mot skolgården. Samutnyttjande är en viktig del i Campus Vaxholm tanke som en aktiv samlingsplats öppen för alla, skolans publika delar kan hållas öppna kvällstid oberoende av skollokalerna på de övre våningsplanen.

Skolbyggnaden är planerad för att ge undervisningslokalerna maximalt dagsljus, men det innebär att direkt solljus behöver skärmas av. I det horisontella fasadtemat ingår också en solskärm, ett ramverk i galvat stål är täckt med glasskivor i ljusgrönt, solskyddsglas. Husets översta våningsplan kragar också ut över den södra gaveln och ger skugga till de lokaler som ligger i söderläge.

Årskurs 7–9-verksamheten är indelad i tre arbetsenheter med samma uppsättning lokaler; lärosalar i öster, grupprum och kapprum med elevskåp mot ett kommunikationsstråk i mitten och öppna studielandskap, studieytor för enskilt arbete eller i grupper, ut mot skolgården i söder. I lärosalarna är alla tvärgående väggar täta medan de längsgående väggarna, ut mot kommunikationstråket, har är glaspartier med täta dörrar, möjliga att ställa upp. Draperier ger möjlighet att skärma av. Glaspartierna är färgsatta i klara färger. Skolans olika tempo är väl omhändertaget, aktivitet, liv och rörelse i de gemensamma ytorna, lugnt och ombonat i lärosalarna. Och ljuset flödar.

Jag hoppas att Campus Vaxholm blir den aktiva mötesplats som kommunen önskar. Idén att samla kultur och idrott för alla åldrar är bra. Kulturskolan har fått fina lokaler i skolan och i den nya sporthallen, för skol- och motionsidrott, finns också klättervägg, ninjabana och kafé. På området finns även en ishall, en konstgräsplan för Vaxö IP’s fotbollslag och en nyupprustad tennis- och bollhall, så förutsättningarna finns.

Och Kronängsskolan, ja, den får en guldstjärna. Alla borde få möjlighet att lära för livet i en sådan miljö. Högstadiet, tänk så många långa skoldagar det var – lektioner, gympa, prov, lunch och alla håltimmar och raster. 

 
Annonser:
Annonser