« tillbaka

Lek med klassisk estetik

Text: Cecilia Öfverholm
Foto: Emil Fagander

Nå ja, vad är väl ett kommunhus i Sollentuna? Det kan ju vara fruktansvärt långtråkigt, 
och dötrist, och tråkigt, och – alldeles, 
alldeles underbart!

Ungefär så började Whites uppdrag för 
trafik- och fastighetskontoret i ovan nämnda kranskommun till Stockholm.

Det stora, bruna huset som hyser kommunens verksamhet utgör ett sorts landmärke för området. Inte särskilt insmickrande från utsidan har det stått där sedan mitten på 1970-talet med de tidstypiska ändlösa korridorerna och en kärna som utgörs av trapphus och mötesrum. Längs fasaderna låg de ursprungliga arbetsrummen som skiftade i storlek, och antal fönster, beroende på hur hög position personen hade som satt på stolen i rummet. Något som i dag är på väg att luckras upp.

Just här på knappt 1 000 kvadratmeter på två av husets 17 våningar huserade en något missnöjd del av kommunen. Lokalerna var relativt nyrenoverade, vilket innebar att de egentligen var fräscha, men tyvärr ofunktionella för verksamheten med en deppig färgskala från vitt, via grått till svart.
White kontaktades för att se över plan­lösningen. Det var opraktiskt att alla externa mötes­rum låg längst in i lokalerna, vilket med­förde störningar och oordning när mötesdeltagarna hela tiden passerade kontorets anställda.

Men för White var planlösningen bara en del av personalens vantrivsel. Uppdraget växte, och i dag kan vi se hur korridorerna har fått värme och liv och hur arkitekternas lösningar skapat en variationsrik arbetsplats som möter verksamhetens behov.

Det är inte fel att kalla det nya kontoret för aktivitetsbaserat, även om många sitter kvar i eget rum och arbetsplatserna är fasta. Utvecklingen av det nya kontoret föregicks av arbete i olika referensgrupper, vars arbete resulterade i förslag till lösningar. Gemensamt för de flesta var att de upplevde att de inte arbetade som de ville. De diskuterade vilka de ville vara, att de vill vara 
attraktiva för nyrekryteringar, och att de vill jobba mer i team.

– Vi tog fram förslag som byggde på en variation av mötesytor och möjliga arbetssituationer med olika zoner, utrymmen för spontana mötesplatser, mer workshopbaserade likaväl som större, klassiska möten där man sitter runt ett bord, säger Tomas Landfeldt, projektets handläggande inredningsarkitekt.

En annan önskan var att kontoret skulle 
kännas hemtrevligt och inbjudande, något som arki­tekterna haft för ögonen under hela processen. De har arbetat med ett antal olika färgsättningar i möbler och textilier för att skapa variation i korridorerna. Köket med anslutande loungeytor har fått bli noden som kopplar ihop hela kontoret. Väggarna har klätts med träpanel i olika träslag som på ett lekfullt sätt moderniserat den klassiska kommunhusestetiken.

Det har också funnits en idé om att skapa en utomhusmiljö inomhus som refererar till avdelningens verksamhet som förvaltare av kommunens anläggningar och vägar, till exempel har ett gummi­golv valts som är blandat med stenkross för att få en lite glittrig utomhuskänsla, ungefär som asfalt. Arkitekterna har använt sig av kommunens egna landmärken i gestaltningsarbetet: här har ett slott fått inspirera kökets interiör, korridorerna har fått fyra olika träslag i träglaspartierna, så kontorsrummen bredvid varandra för tankarna till en varierande gatufasad, som i ett kvarter.

– Det var roligt att de vågade satsa på att 
göra kontoret lite spretigt och att de också vågade ge oss så pass fria händer gestaltningsmässigt, säger Tomas.

I dag fungerar kontoret med en zon för externa mötesrum kopplade till entrén, och interna mötes­platser kring köket med en varm, inbjud­ande färgskala i både textilier, möbler och väggar.

Kategori: Kontor Projekt: Trafik- och fastighetskontoret, Sollentuna kommun Adress: Turebergshuset, Turebergs torg 1, Sollentuna Arkitektkontor : White genom Maja Abrahamson (ansvarig), Tomas Landfeldt (handläggare), Henrik Lindholm (medverkande) Byggherre: Sollentunahem Färdigställt : 2015
 
Annonser:
Annonser