« tillbaka

Livet i korridoren

Text: Katarina Andersson
Foto: Per Kristiansen

Studio Stockholm återvände till universitetet för att rita Vasakronans aktivitetsbaserade kontor i Uppsala. Temat blev campus och resultatet ett av Sveriges snyggaste.

Det finns en kontorssketch från Saturday Night Live där Rob Schneiders karaktär Richard har sitt skrivbord i samma rum som kopierings­apparaten. Så fort någon av hans kolleger kommer för att nyttja den börjar han på ett högst irriterande sätt påtala det uppenbara ”Tom! Making copiiies!” med otaliga variationer på vederbörandes namn. ”The Tomster! Tom-tom!” När apparaten måste skickas till service rullar han i stället in kaffe­maskinen. Den här sketchen, förutom att vara hejdlöst rolig, illustrerar förstås det traditionella kontoret, med var sak och person på sin plats. På ett modernt, aktivitetsbaserat kontor hade the Richmeister kunnat gå och sätta sig var han ville, till förtret eller glädje för omgivningen.
    Det aktivitetsbaserade kontoret blir allt mer populärt och kännetecknas av att de anställda inte har några fasta arbetsplatser utan väljer dessa ut­ifrån vad som bäst passar dagens aktivitet. Detta syftar till att skapa en mer dynamisk arbetsplats, där hierarkier jämnas ut. För att alla ska finna sin plats i sammanhanget krävs förstås en genomtänkt interiör som ska passa många olika behov.
    När Studio Stockholm tog sig an Vasakronans nya kontor i Uppsala fick stadens universitetsliv sätta tonen. Temat för interiören blev således campus och resultatet är ett aktivitetsbaserat kontor som dessutom nominerats till ett av Sveriges snyggaste.
    Rum träffar Marco Checchi och Boel Allende, två av arkitekterna som arbetat med projektet. De är väl förtrogna med företaget Vasakronan och arbetssättet i fråga. Som tidigare affärschef på BSK Arkitekter var Marco drivande i arbetet med att omvandla Vasakronans huvudkontor till ett aktivitetsbaserat sådant. Med kollegerna Carl-Michael Bonde och Alessandro Cardinale startade han Studio Stockholm i mars 2014, och här har metoden utvecklats ytterligare. En integrerad process med workshoppar, medarbetaranalyser och intervjuer skapar en bild av de föreliggande behoven. Sedan skiljer det sig förstås mellan olika arkitektkontor exakt hur metoden utförs.

Vad utmärker just ert arbetssätt?
    – Det är väldigt involverande, säger Boel. Kunden är verkligen med på resan; de är med och skapar kontoret aktivt.
    – Något vi insisterar på är att ha en tydlig strategi från början, säger Marco. En tydlig målbild som vi hela tiden checkar av mot och som man också implementerar. Det finns en tanke långt bak som man hela tiden hänger upp det på.
    Tidigare ställdes framför allt frågan vad, som i Vad behövs till det här kontoret? Hur många mötesrum, stolar och kopieringsapparater?
    – Vi försöker vända på det och fråga oss varför, förklarar Marco. Varför ska jag förändra arbetssättet, varför ska jag över huvud taget göra det här? Och när man har det klart för sig så kommer hur. Hur ska vi nå hit, hur processar vi det här? Sedan börjar man med vad. Det blir en tydligare beskrivning och det blir lättare för personalen att ta till sig.

När det kommer till Vasakronan i Uppsala har det tagits ännu ett steg längre, menar Boel.
    – Driftstekniker, värdinnan och kundtjänst sitter i de här lokalerna och jobbar som övrig personal, och delar på alla arbetsplatser.
    – När all personal blandas kan det uppstå spännande möten med hyresgäster eller sam­arbetspartner som kommer på besök. Det skapar faktiskt ett spännande och inbjudande campus, säger Marco.
    När du kommer in i den långsmala lokalen finns det till exempel ingen reception. Det är en viktig del, menar Marco, att man kommer in direkt i ett sammanhang. I campustemat har man tagit fasta på en blandmiljö, med byggnader och park. Öppna ytor kombineras med vrår och hubbar, och den långsida som inte vetter åt gatan får rollen av en omgärdande mur. Alla komponenter har sinsemellan olika uttryck, så att du ska kunna välja din arbetsplats efter sinnesstämning och behov. Arbetsplatsen är som ett ”smörgåsbord” där det är upp till var och en hur man vill nyttja den.
    – Man plockar godsakerna, eller tar av allt, konstaterar Marco.
    En uppsättning traditionella arbetsplatser har placerats längs en sektion av fönstersidan. Önskas mer avskildhet finns olika typer av sittplatser i arkaden mittemot, som påminner om tågkupéer. Navet i lokalen är en cirkulär och öppen mötesplats placerad i korridoren mitt i lokalen, med personliga skåp runt om.
    – Det är i korridoren allt händer på ett universitet, säger Boel.
    Och precis som i universitetets korridorer är det fritt fram att prata överallt. Det är en förutsättning eftersom kundtjänst, som hela tiden talar i telefon, arbetar i lokalen. Däremot finns utrymmen där man kan få vara ostörd – paviljongen längst bak fungerar som ett sådant rum.
    – Den dämpar inte ljud, men du går inte fram till någon som sitter där, förklarar Boel. Det är en regel som man har kommit överens om internt.
    Trots den låga takhöjden har det blivit en ganska ljus miljö. Där det varit möjligt är inner­taket frilagt – ventilationen är alltså synlig på många ställen. Att se till möjligheterna på plats är både ekonomiskt och en del i den viktiga miljöaspekten. Den befintliga fönsterbänkskanalen har klätts in, soffsystemet i entrén är gjort av begagnade Ikea-hackar och i kantinen är många av sittmöblerna begagnade. En viktig aspekt är kontorets livscykel:
    – Hela planlösningen är tänkt att med enkla medel kunna delas upp mellan olika hyresgäster i framtiden, utan att röra installationerna, förklarar Marco. 

Vad : Kontor Var: Uppsala Vem: Studio Stockholm Beställare: Vasakronan Färdigställt: 2015
 
Annonser:
Annonser