« tillbaka

Lunds tingsrätt

FOJAB ARKITEKTER 

Hur fick ni uppdraget att rita Lunds tingsrätt?
– Vi blev valda som vinnare efter ett parallellt gestaltningsuppdrag.


Vad fanns på uppdragsgivarens önskelista?
– Målet var att skapa Sveriges modernaste domstol. Vårt förslag kännetecknas av att vi utifrån en stark bärande gestaltningsidé svarar på kommunens tankar om stadsbyggnad, fastighetsägaren Specialfastigheters önskemål om hållbarhet och energiprestanda och hyresgästen Domstolsverkets krav på säkerhet, logistik och funktion. Den nya tingsrätten är ett steg i centrala Lunds framväxt strax väster om järnvägsspåren, där byggnaden ligger intill Bjeredsparken. De befintliga byggnadskvarteren norr om platsen öppnar  upp  sig mot parken. Den nya tingsrätten inordnar sig i strukturen och bjuder in parkens ljus och grönska, samtidigt som parken får ett stadigt avslut mot järnvägen.

Hur har ni samarbetat med uppdragsgivaren och hur har ni översatt visionen till arkitektur?
– Projektet har genomförts i nära samarbete mellan fastighetsägare, hyresgäst, brukare entreprenör och kommunen. Ett exempel på när en samverkansentreprenad fungerar som bäst. Med få men väl valda material och en rationell och tydlig inre rumslig organisation har vi skapat en byggnad med hög materialitet och stark karaktär.

Med utgångspunkt i tingsrättens behov av separerade flöden har logistiken lösts på ett sätt som medför att entréer fördelas runt hela byggnaden, vilket i sin tur vitaliserar stadsrummen.

Vilken var den största utmaningen med projektet?
– Att möta kraven på energiprestanda och dagsljus utan att behöva göra avkall på vår idé om fasadutformning. Fasaden är utförd i koppar och glas, vertikala element bidrar till solavskärmning och horisontella band ger skala. Byggnaden landar på en våningshög sockel av kalksten där trapporna i allmänhetens ytor viker ner sockeln och öppnar upp mot omgivande stads- och parkrum. En vattenspegel reflekterar in ljus och trädens grönska och vattnet skapar ett respektavstånd med tanke på integritet och rättssäkerhet i allmänhetens ytor.

Vad blev ni mest nöjda med?
– Vi är stolta över att vår gestaltningsidé fullföljts hela vägen fram till färdigställd byggnad. Sveriges modernaste domstol balanserar ödmjukhet och öppenhet med värdighet och pondus, en symbol för ett sunt rättssamhälle.

Annonser:
Annonser