« tillbaka

Lustigkulla förskola 

ARKITEMA

I Knivsta mellan Stockholm och Uppsala har man högt ställda miljömål. Alla kommunens nybyggen ska exempelvis vara passivhus. Lustigkulla Förskola är inget undantag.
Arkitema fick uppdraget att bygga förskolan via sitt ramavtal med kommunen.
I januari flyttade barnen in. Åtta avdelningar med sammanlagt 150 barn är spridda på förskolans två våningsplan, och det är de små och såklart förskolans personal som står för husets uppvärmning.

– Det är lite mer komplicerat att bygga ett passivhus, som är en standard som är lite mer specifik än andra miljöklassningar. Eftersom huset ska värmas upp av de som vistas i huset, byggs det otroligt tätt, säger Brita Forestier, ansvarig arkitekt på Arkitema.

Det är dock inte bara värmen från kropparna som tas om hand utan också värme från maskiner och annan teknik, som till exempel kylskåp. Även många andra lösningar är specialiserade i huset. Fönstren är ett exempel, som fick beställas från Tyskland, eftersom ingen svensk tillverkare kunde leverera.
– Huset är väldigt välbyggt med fina detaljer. Inomhusklimatet är fantastiskt! Jag har varit i flera passivhus tidigare som känts väldigt täta, men nu har man lyckats hitta en balans i tekniken mellan värme och luftflöde, säger Brita Forestier.

Golven är varma, vilket passar bra på förskolan där barnen ofta leker och använder golv och väggar på andra sätt än vuxna.
Inomhusluften är minutiöst reglerad. Ventilationssystemet släpper inte ut värmen på samma sätt som i konventionella hus, vilket också är något att tänka på som brukare.

– Ja, man ska inte låta fönstren stå öppna hela dagen. Å andra sidan är inomhusklimatet så behagligt att man inte känner ett behov av att vädra, säger Brita Forestier.

Kommunen hade redan från början ett önskemål om att huset skulle byggas i trä och smälta in i området runt omkring som präglas av en småskalig villabebyggelse.

– Trä är ju också ett behagligt material för förskolor. Med tiden får det en fin patina och ger ett mjukt intryck, säger Brita.

Förskolan skulle också vara en plats där barnen skulle sova middag utomhus, och eftersom huset byggdes i två våningar valde Arkitema att låta avdelningarna få egna entréer och skapade loftgångar på andra våningsplanet. Gångarna ramades in med träribbor som kom att få flera funktioner. Dels skyddade ribborna från alltför starkt solljus, dels skyddade de från att barnen skulle kunna klättra över kanten, och dels skapades ett pedagogiskt utrymme utomhus som var skyddat från väder och vind, och där barnen kunde sova middag.

I centrum av byggnaden skapades en vinterträdgård, där det bland annat odlas kryddor. Vinterträdgården är också en del i den pedagogiska miljön, och ger möjligheter att ha utomhusaktiviteter utan att det blir en stor organisation kring varje utomhusaktivitet. Från matsalen når man lätt ut till kryddträdgården där man kan hämta kryddor till sin mat.

– Förskolan har en naturvetenskaplig inriktning där barnen ska få en förståelse för odlingsprocessen. Här finns en kärna med kreativa rum för drama, måleri och mat, säger Brita.

Det ligger ett stort fokus på mat där den centrala vinterträdgården delar upp matsalen i mindre enheter, och där närheten till uterummet är viktigt.
Arkitema har arbetat nära pedagogerna på förskolan under hela processen, vilket har lyft fram det pedagogiska perspektivet.

– Att det är ett passivhus och samarbetet med verksamheten har varit det mest spännande med hela projektet, säger Brita Forestier.

Annonser:
Annonser