« tillbaka

Lysande utsikter 

Text: Mia Masnic

Hammershus, Nordens största slottsruin, har fått ett nytt besökscenter. En byggnad som ser ut att ha vuxit ut ur berget, med anspråkslösa former och utsikten som det centrala.

På klipporna på ön Bornholm i Danmark breder en ny byggnad ut sig på ett anspråkslöst och elegant sätt. Det tusen kvadratmeter stora besökscentret är beläget på en sluttning mittemot Nordens största slottsruin, Hammershus. Det var den danska arkitektbyrån Arkitema som vann uppdraget med sitt tydliga koncept: ett enkelt och ärligt hus. Det nästan femåriga projektet gjordes i samarbete med Christoffer Harlang Architects.

– Huset skulle bestå av två delar: böjda betongväggar och ett nätt trätak. Det visade sig vara ett hållbart grepp, så konceptet har kunnat anpassas till de löpande ändringarna under projektet utan att förlora sin arkitektoniska vision, förklarar Emil Carstens, head of design på Arkitema.
Miljödepartementets önskan var ett hus som skulle vara väl anpassat till den mycket känsliga platsen.

– Landskapet och borgruinen är det allra viktigaste. Det nya centret skulle vara längst ner i hierarkin, säger Emil Carstens.
Ambitionen var alltså arkitektur som inte konkurrerar med naturen som omger den. En viktig aspekt var att minska byggnadens framtoning. Att skapa ett dynamiskt landskapsflöde där besökarna har många möjligheter att uppleva naturen och ruinen. Markens karaktär var den största utmaningen.

– Det finns få platser i Danmark där det går att bygga på stenig grund, och klipporna på vår tomt visade sig ha väldigt dålig bärkraft, något som både fördröjde projektet och ledde till ökade kostnader.

Arkitekterna valde material som passar platsen men har samtidigt stävat efter att göra inredningen varm och jordnära. Lokalt ekträ har en framträdande roll. Inredningen i ek möter väggarna i rå betong och skapar en varmare atmosfär. Glasade väggar mot ruinen gör även att byggnaden smälter in i landskapet och att besökarna kan njuta av naturen även inifrån besökscentret.
Utsikten står i fokus. Taket har integrerats i landskapets gångvägar med hjälp av en bro som löper från terrassen och förlänger gångstråket mot slottsruinen. En viktig fördel med lösningen är att besökscentret inte syns på vägen mot Hammershus. Byggnaden stjäl inte fokuset från huvudattraktionen, och taket blir samtidigt en naturlig utsiktspunkt, med gott om sittplatser.
Arkitekterna har vägt besökarnas landskapsupplevelse högt, med tyngdpunkten på att skapa ett dynamiskt landskap där man har många möjligheter att uppleva både naturen och ruinen.
Ett gott samarbete med uppdragsgivaren menar Emil Carstens var en bidragande orsak till ett slutresultat som alla känner sig nöjda med. Själva är han mest nöjd med att huset mottagits så väl av både besökare och lokalbefolkningen.

– Projektets huvudkoncept och värderingar har bibehållits från tävlingen fram till det färdiga resultatet. En stor anledning var att vi hade en gemensam ambition med utvecklaren, att göra något exceptionellt på denna plats.

Annonser:
Annonser