« tillbaka

Makalöst enkelt

Text: Mats Almegård
Foto: Mariano Dallago

I norditalienska Cles i Trentoprovinsen märks närheten 
till Schweiz, Österrike och Alperna. Inte minst i Casa Sociale Caltron 
ritat av Mirko Franzoso. Detta hus är influerat av byggsättet som 
återfinns i de båda grannländerna i norr.

Arkitekten Mirko Franzoso föddes i Cles 1978. Efter arkitekturstudier i Venedig startade han egen byrå år 2009. Tre år senare vann han en tävling som hans hemkommun utlyste. I tävlingen, som riktade sig till arkitekter under 35 år, gällde det att komma med ett förslag på ett hus beläget i lilla byn Caltron i närheten av Cles, där kommunens cirka 7 000 invånare skulle kunna mötas och diskutera politik och andra samhällsfrågor. I uppgiften låg att ge alla invånare – barn, vuxna och pensionärer – en plats där de kunde träffas för att skapa en starkare gruppidentitet och gemenskap. Mirko ritade därför ett hus där alla funktioner är utformade enligt detta mål – och för honom var det en ära att få bygga denna typ av hus i sin hemkommun.

– Naturligtvis ligger detta projekt mig varmt om hjärtat, säger Mirko Franzoso.

– När jag vunnit började jag med att inleda en diskussion med administrationen i staden och de boende i stadsdelen för att verkligen se till så att projektet blev funktionellt.

Med Casa Sociale Caltron bestämde sig Mirko Franzoso alltså för att se till så att allt var så funktionellt som möjligt – kanske främst interiören. Den stora mötessalen formgavs så att den kan rymma både större och mindre möten. Samtidigt utnyttjades husets läge för att ge en vacker utsikt över området. Det ger besökarna en möjlighet att blicka ut över det område de samtalar kring. Genom de stora fönstren – som också återfinns i köket – ges en kontinuitet med omgivningarna utanför. En av Franzosos tankar var just att låta huset öppna sig och ta in omgivningarna. En övergång mellan ute och inne utgör också terrassen.

Vad var viktigast för dig med interiören?
– Enkelheten. Den ska vara enkel att använda och den ska kunna anpassas efter användarnas behov. Av den anledningen bestämde vi oss för att skapa en stor, öppen yta – från vilken man också når alla andra rum: kök, badrum och förvaring. Mötessalen är byggnadens hjärta. Rummet har generösa mått och former. Även altanen följer denna idé. Den är öppen och har en makalös utsikt över landskapet.

Vilka tankar hade du kring husets läge och hur det skulle smälta in (eller sticka ut) i den omgivande byn?
– Den nya byggnaden skulle vara en ”trait d’union”, en länk, mellan den historiska staden och landskapet, men samtidigt skapa en gräns mellan byn och naturen. I stort kan jag nog säga att alla arkitektoniska val jag gjorde har att göra med byggnadens viktiga roll i samhället.

Mirko Franzoso nämner exteriörens kolonner som en av de mest signifikativa detaljerna på Casa Sociale Caltron – och som i hans ögon är en lyckad lösning på det han strävat efter: att knyta samman modern arkitektur med landskapet runtomkring.

– Fasaden får en rytm av dessa pilastrar som går igen äppelträden i landskapet runtomkring. Den tre våningar höga byggnaden ger ett robust intryck, precis som naturen i området. Dessutom skyddar pelarna för ljuset som faller in genom de stora fönstren, så de har naturligtvis också en praktisk funktion.

Att kolonnerna påminner om äppelträd har också en del med materialet att göra. Casa Sociale Caltron är ett trähus som vilar på en betonggrund. Det lokala snickeriet F.lli Borghesi Cles TN har utfört träarbetena och byggnads­ingenjören Sergio Marinelli från Bolzano 
övervakade arbetet.

– Trä är ett av de viktigaste materialen i den lokala byggtraditionen här. Detta material harmonierar väl med landsbygdens sammanhang och integreras perfekt i jordbrukslandskapet eftersom det ger en grovhuggen exteriör. Vi har använt lärkträ utan behandling och det gjorde vi för att det under åren blir grått och sedan svart. När denna övergång är färdig kommer byggnaden att vara helt integrerad i den omgivande miljön. Dessutom är lärkträ lokalt och har alltid använts här, i flera hundra år.

Den eleganta träkonstruktionen står på en solid bas av färgad betong. Även här finns det tankar kring utförandet – som i slutänden har med uppdraget att göra.

– Det skulle vara enkelt och användbart. Det sociala huset ska vara luftigt och släppa in ljus, men det ska samtidigt vila på en stabil grund.

Möjligen beror det på att jag är svensk, men jag tycker att ditt projekt har något skandinaviskt över sig. Vad säger du om det?
– Jag är självklart intresserad av skandinavisk arkitektur och jag följer den med stor uppmärksamhet. Men i detta projekt skulle jag nog snarare vilja framhålla andra influenser, nämligen den alpina arkitekturen. Jag har mer blickat mot den österrikiska Vorarlberg-regionen och Schweiz.

Kategor: Medborgarhus Projekt: Casa Sociale Caltron Adress: Cles, Trento, Italien Arkitekt: Mirko Franzoso architetto Färdigställt: 2015
 
Annonser:
Annonser